E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bergen, 24 oktober 1939

Bergen, 24 Oct. '39

 

Beste Freddy,

Dank voor brief, knipsels etc. Menno's stuk6268 ontvangen en met groot plezier gelezen. Van Vestdijk moet eerstdaags ook een stuk erover komen, in de N.R.C.6269 - wil je me dat ook sturen als je 't ziet. De vert. v. Kees zal ik met Bep nazien en Vrijdag, alswanneer Menno hier komt, dezelve weer aan hem meegeven. Dank voor Minnebrieven, dat ook vanavond kwam, met de vertaling en de knipsels, een sinterklaaspakket gelijk zoo alles tesaam. Wat Tom Rot betreft zal ik nu dus maar wachten tot ik chabar6270 van joù heb. - Dat boek Halima6271 zal wel fraai zijn. Zoo zijn er helaas wel 3 à 400, als je goed zoekt! Maar dank de lieve Minny als je haar ziet en zeg dat ik zeer hoop haar nog eens persoonlijk te mogen bedanken. - Het adres van W. Walraven is: Blimbing bij Malang (Java). - Ik schreef vandaag mijn 1e stuk voor K. en O.,6272 gaat morgen nr de post. - Van Mayer hoorde ik niets over Léautaud; wil je hem eens telefonisch aanporren? - Waar woont die Tjasam?6273 - Wij wandelen hier vrij veel, ook met den dichter van Bergen. Morgen komen de Willinks ons hier bezoeken. Wanneer komen jij en Rudie eens? - Bep zegt: stop de driewieler maar weg. Bedank je moeder bij voorbaat voor al het werk. Hartelijke groeten voor HEd. en jou en Rudie. - Je

E.

 

Denis de R.6274 zend ik je terug. Sympathiek, mààr een leeraar.

6268Ter Braak besprak Schandaal in Holland onder de kop ‘Regententragedie’ in Het vaderland van 22 oktober 1939 (ocht.).
6269‘Moraal en moralisme’ in NRC van 25 oktober 1939 (av.) (onder de titel ‘Het Ik in roman en kroniek’ in Muiterij tegen het etmaal. Deel I, proza. 's-Gravenhage 1942, p. 53-58).
6270Bericht, tijding.
6271J.B. Neumann, Halima, Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld. Amsterdam (1913).
6272‘Brieven uit Holland I’ in K&O 2 (1939-1940) 19 (16 november 1939) p. 298-300, en 20 (1 december 1939) p. 318-320 (Vw 7, p. 361-374; het tweede stuk begint op p. 370 bij ‘Blijft het betoog van De Kadt’).
6273Sjahsam, broer van Soetan Sjahrir en gehuwd met Maria (Mies) Duchâteau (eerder getrouwd met Sal Tas en Soetan Sjahrir).
6274Penser avec les mains âf Journal d'un intellectuel en chômage. In zijn in n 6 genoemde artikel had DP hierover geschreven.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie