E. du Perron
aan
C. de Hart

Bergen, 12 oktober 1939

Geachte Heer de Hart,

In aansluiting op mijn brief moet ik u meedeelen dat ik wschl. pas vrij laat Maandagavond in Amsterdam kan zijn. Laten we dus voor alle zekerheid afspreken dat ik Dinsdagmorgen (± 9 of 10 uur?) in de U.B. kom. Moet ik dan naar den heer Van der Bijll vragen?

Gaarne uw

EduPerron

Bergen, 12 Oct. '39.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie