E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bergen, 12 oktober 1939

Bergen-binnen, 12 Oct. '39.

Beste Freddy,

Al je zendingen zijn prachtig aangekomen. Bep zegt: stuur het fietsje maar niet meer, want Alijntje is wel zoet zonder. (Hij is hier opeens weer erg zoet.) De Ter Braaks komen niet Vrijdag, maar pas Maandag - en daarna gaan wij zoowat weg van hier. Ik ga Maandag nr Amst. om wat te werken in het Mult. Museum.

Die brieven in het pakket Léautaud kwamen ook.

Ik schreef Koch over die nrs. K. en O. - Komen nog wel.

Van het interview heb ik geen exx. meer over. Zend jij dus zelf maar die 2 nrs. (1 en 5 Oct.) naar Robbie N., als je vindt dat hij ze moet zien. - Ik stuur vandaag 3 boeken naar Sjahrir. Heb jij niets?

Die meneer Mok ziet er zie - lig uit en als moqueerde hij zich over niets en niemand, als leed hij verbijsterd en als zou hij verbijsterd zijn ook zònder lijden. Op dit kiekje6251 lijkt hij overigens op een kruising tusschen Campert en Greshoff, die toch beiden arisch zijn overigens.

Ik heb eindelijk weer een art. voor 't Bat. Nwsbl.6252 gelegd.

Verder geen nieuws dan dat het hier steeds maar rustig, lief en koud is. Veel groeten aan je moeder, ook van Bep, een hand van je

E.

Overdrijf mijn ‘afschuw’ voor dien goeden Mock niet, misschien word ik nog een groot bejubelaar van zijn talenten.

Ingesloten een stuk in Cassandre over J.v. Nijlen6253 dat je misschien wilt bewaren en dat ik heel goed vind. Het schijnt dat de heer Varangot6254 zich overigens in datzelfde blad wreekt wat hij kan op alle onwaardige Greshoven, duPerrons en TerBraken. Honni soit...

6251De foto bij de ‘Letterkundige kroniek’ in het AH van 10 september 1939 (ocht.), waarin Maurits Uyldert Moks Verloren droomen en Exodus besprak en ook bij zijn kroniek van 8 oktober 1939 (ocht.), waarin hij De tweede jeugd van Mok besprak.
6252In BN van 11 november 1939 (av.) besprak DP onder de kop ‘Over Menno ter Braak en S. Vestdijk’ In gesprek met de vorigen van Ter Braak en Lier en lancet van Vestdijk (Vw 6, p. 426-435). Het artikel is gedateerd: ‘Bergen-binnen, 12 Oct. '39’
6253R.F. Lissens, ‘M. Jan van Nijlen’. In: Cassandre 6 (1939) 40 (7 oktober) p. 8.
6254Victor Varangot besprak in de rubriek ‘Lettres néerlandaises’ in Cassandre 6 (1939) 33 (19 augustus) p. 9 onder de titel ‘Quelques livres de second plan’ Menno ter Braak, een studie (Amsterdam 1939) van Marsman, J. Greshoff, dichter en moralist (Amsterdam 1939) van Hoornik en Op de valreep (Variaties op Vaarwel) (Amsterdam 1939) van Greshoff. Varangot vindt Greshoff te journalistiek, een publicatie van DP wordt niet genoemd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie