E. du Perron
aan
H. Mayer

Bergen, 12 oktober 1939

Bergen, 12 Oct. '39.

Beste Henri,

We blijven hier tot Maandag a.s. - als wanneer Menno hier komt en ik 's avonds met hem terugga, maar alleen tot Amsterdam, want ik moet daar een dag of 4 in het Multatuli-museum werken. - Daarna kom ik in Den Haag, althans dat is het meest waarschijnlijke. Dan zie je me wel gauw opdagen, ook om de rekening te voldoen. (Je weet hoe burgerlijk eerlijk ik in die dingen ben!) En dan gaan we een kop koffie drinken bij Riche. Goed?

Wil je me bezorgen: het nr. van 17 Febr. '39 (no. 16) van het Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur (uitgever mij onbekend), waarin een stuk moet staan over De Man v. Leb.6255 Haast is er niet bij; bewaar 't voor me, als 't te laat is om 't hierheen te zenden. Maar Bep blijft hier nog een paar dagen langer, vmdl. tot ik nr Den Haag ga (dus ± 20 dezer).

Tot ziens! Je

E.

6255B.H. Erné besprak in het Algemeen weekblad voor christendom en cultuur 15 (1938-1939) 16 (17 februari 1939) p. 186-187, onder het kopje ‘Literatuur over Multatuli’ o.a. DP's De man van Lebak.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie