E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Buitenzorg, 15 juni 1939

Buitenzorg, 15 Juni '39.

Beste Freddy, Ik ben naar hier getrokken om me onder doktersbehandeling te stellen, en die heeft me nogal goed gedaan. Over een paar dagen ga ik nr Band. terug om mijn boeken in te pakken. Voor de maand Juli hebben we een klein huisje in B. zorg gehuurd: Schenk de Jongweg 8. Daarna? We hopen op de boot te kunnen; anders misschien nog wat logeeren en reizen.

Op deze kaart voorloopig heel veel dank voor je zending van Hogendorp-papieren. Mijn bedoeling was eerst ook, dat je dat archief voor mijn verhaal ook zou nazien, maar ik meen je tijdig te hebben geschreven dat dat niet meer hoefde. Wel mijn excuses als je nu noodeloos werk deed. Je bezending is curieus, maar veel heb ik er niet van kunnen gebruiken. Het gekste vind ik die Vloekzang, maar CSW. kàn die niet geschreven hebben (in dat geval zou Sikko R.v.E. een leugenaar en plagiaris zijn geweest! - verder waren er vele kopieën van dat ding in omloop voor het gepubliceerd werd, en het kan zijn dat CSW. v.H. een kopie ervan kreeg of maakte. Hij stierf eerst in 1856. Ik zal nogeens nazien of die vloekzang toen al bestond, volgens Sikko!

Ik stuurde je 2 dln. van de Bibl. Javanica, die je kunt houden.

Later meer en beter. Maar pas weer goed na 1 Juli!

Je E.

Een veilig adres is altijd: p/a A.C. Nix, uitgeverij, Landraadweg 3, Bandoeng.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie