E. du Perron
aan
G. Stuiveling

Bandoeng, 9 juni 1939

Bandoeng, 9 Juni 1939.

 

 

Geachte Heer Stuiveling,

Als u mijn boekje Blocnote kl. formaat (Boucher) kent of indertijd op Den Gulden Winckel acht sloeg, kent u wschl. dat fransche 17e eeuwsche vers, dat zoo zonderling op de Iris van Perk lijkt. Zoekt u 't anders op in Bl. kl. f., blz. 39. - Ik ben nu, al zoekend in mijn indische belletrie vóór Multatuli, een vers tegengekomen, dat erg aan Drie Liedjes van Perk6127 doet denken. Het komt voor in een bundeltje Uit mijn Portefeuille door E.W.A. Ludeking, uitgeg. te Batavia bij de Lange & Co in 1861. Ik schrijf het voor u over omdat het u misschien interesseert. (In dat bundeltje staat het op blz. 57-58).

 
Aan Betsy.
 
Altijd lacht gij mij zoo tegen,
 
Vriendlijk en aanvallig kind!
 
Voelt ge 't hoe 'k u ben genegen,
 
Hartlijk u heb lief gekregen,
 
En u lief en aardig vind?
 
 
 
Zegen moge u verbeiden,
 
Rozen strooijen voor uw voet!
 
O! ik zal ten allen tijden,
 
U mijn vriendschapsbede wijden,
 
Dat u God bescherme en hoed!
 
 
 
Betsy! blijf steeds lief, aanminnig,
 
Vriendelijk en goed en zacht;
 
Word niet ijdel of veelzinnig,
 
Streef naar liefde, trouw en innig;
 
Liefde is 't zoetste wat u wacht.
 
 
 
En ontluik gelijk de bloemen,
 
Frissche knop, bemind, gevierd!
 
Zorg, dat men u nedrig noeme;
 
Nederigheid is meer te roemen,
 
Dan verbeelding die ontsiert.
 
 
 
Denk altijd in later dagen,
 
Wat gij eens van haar genoot,
 
Die aan 't hart u heeft gedragen,
 
Ach! haar zorg u toegedragen,
 
Vriendlijk kind! was eindloos groot!
 
 
 
Heb haar lief en leer haar achten,
 
Eeren voor haar moedertrouw!
 
Leer haar voorbeeld te betrachten,
 
Kind! dan zal u zegen wachten,
 
Als gij moeder zijt en vrouw!

Ik geef toe dat het versje van Perk mooier - want vooral korter - is. Maar dit soort album-poëzie hing toch wel erg in de lucht, ook vóór hij die liedjes schreef. Deze Lüdeking is maar een zondagsdichter; hij was vermoedelijk ambtenaar in Padang (Sumatra).

Met vriendelijke groeten, uw dw.

EduPerron

 

Als u mij nog terugschrijft, doet u het dan p/a A.C. Nix, uitgever, Landraadweg 3, Bandoeng. Wij hebben met 1 Juli a.s. ons huis nl. opgezegd, en hopen in Augustus op de boot te zitten naar Europa. Deze laatste tijd is ons adres in Indië dan wschl. zwevende, vandaar dat Nix het veiligste is.

Van Leur heeft nog steeds niets gevonden van Carolus.

6127Jacques Perk, Verzamelde gedichten, (enz.). Amsterdam 1957, p. 8-10.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie