E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Bandoeng, 28 mei 1939

Bdg., Zondag.

Beste Bob,

Dank voor het prospectus van Het Overzigt.6095 Ik kan er wel een paar woorden over zeggen in mijn tijdschriftenlijst6096 (ben trouwens nog een paar rare tijds. op het spoor), maar een uitvoerige publicatie zou toch niet in het boek passen, en zou mij zelf te ver voeren op het oogenblik. Waarom schrijf je zelf niet daarover? Het komt mooi bij je studie over v.H. en de A.S.6097 heeft allicht minder bezwaren tegen gebruik door jou dan door mij. Je kunt het dan apart publiceeren in T.B.G., of Kol. St. of zoo, waar het onderwerp ‘geknipt’ voor is. Dat art. van mij in K. en O. belet niets, want is 90% uit belletristisch oogpunt bekeken. Een uitvoerige studie over ind. kranten en tijdschr. (de Bat. Kol. Crt., Java Gov. Gaz., Java-Bode, Jav. Crt. enz. waren ook maar weekbladen, goedbeschouwd - behalve de J.B. die 2 × per week verscheen) zou alleraardigst zijn en aanl. kunnen geven tot allerlei ‘sociologische’ wetenswaardigheden.6098 Doe het bij je st. over v.H. en over de Harmonie.

Ik ben physiek weer wat rottig en laat het hierbij. Erg benieuwd of die 2e levensschets v. Dirk nog terecht komt. Wschl. is het dezelfde als die andere, misschien ook hetzelfde ex?

Hartelijke groeten, ook van Bep en aan Ellen en nogmaals dank, - t.t.

E.

P.S. Heb je iets over W.L. Ritter in het Archief? Dat grààg!

6095Titel van een niet-verschenen tijdschrift, waarvoor de latere minister E. de Waal (1821-1905) het prospectus schreef (zie Vw 7, p. 88).
6096‘Oude Indiese tijdschriften’ in: K&O 2 (1939-1940) 7 (16 mei 1939) p. 105-107 en 8 (1 juni 1939) p. 124-126 (Indies memorandum, Vw 7, p. 82-95).
6097De Algemene secretarie te Buitenzorg had het toezicht op het Landsarchief.
6098G.H. von Faber, A short history of journalism in the Dutch East-Indies. Soerabaja (z.j.), biedt een oppervlakkig overzicht.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie