E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Straat Malakka, 14 augustus 1939

Straat Malakka, 14 Aug. '39.

Beste Bob en Ellen,

Nogmaals veel dank voor de roezemoezige en toch prettige dagen die we bij jullie doorbrachten.6193 Zonder al onze kinderen was alles iets minder roezemoezig geweest, maar ook zoo was het tòch wel aardig! Ik hoop alleen dat jullie er geen al te beroerde nasmaak van hebben. - Deze boot is heerlijk. Geen Hollanders, Harmoniewezens en soortgelijken; niets dan kinderlijke maar geschikte zeelieden (2 Welshmen en 2 Schotten) en we raken al best op dreef. Deze heele dag dóór: straat Malakka. De zee is een meer, schommelingen nihil. ('t Can verkeeren.) Wij doen maar 4 havens aan na Belawan: Port Soedan, Suez, Port Said, Amsterdam. Daar is dus een trek bij van 13 en een van 10 dagen. Wat mij betreft, als het zóó doorging, kon 't 3 maanden duren!

Schrijf eens een lange brief, Bob, als je me mijn ‘certifikaat’6194 opzendt. Als je erbij zet dat ik wel aanleg heb voor geschiedenis zou dat bepaald grappig zijn; zoo kreeg ik eens een certifikaat v. Gediking6195 dat ik ‘neiging vertoonde tot eigen beoefening der letteren’. Lààt het dus niet, als je 't schrijven wilt!

Tot nader en beter uit Holland. Na morgen (Medan) ga ik schrijfrust nemen. - Voor de zooveelste maal dank en veel hartelijks van ons drie. Jullie

E.

6193De familie DP logeerde van 5 tot 12 augustus 1939 bij Verhoeven, Laan Trivelli 34, Batavia.
6194Getuigschrift van DP's werkzaamheden bij het Landsarchief.
6195Bibliothecaris van het Bataviaasch Genootschap, wiens assistent DP in 1920 was geweest.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie