E. du Perron
aan
Soejitno Mangoenkoesoemo

Bandoeng, 27 mei 1939

Bandoeng 27 Mei

Beste Soejitno,

Ik was 2 dagen maar op Batavia, leed zeer van de warmte, sliep slecht, werkte hard, deed er een verkoudheid op en ben ziek en moe hier teruggekomen. En - er is nog hoopen te doen! Mijn hart ‘spookt’ weer; ik zou rust moeten nemen en kan er maar niet toe besluiten.

Hoe gaat het met je? Ben je nu weer in B. zorg terug? Ik vroeg Dajoh, aan wien ik toch iets vragen moest, of hij jou wilde waarschuwen dat ik die 2 dagen in de Bibl. B.G. zou zijn. Ik ontmoette alleen Alwi even; Hazil zag ik ook niet. Zonderling ook dat ik geen bericht van hem kreeg na mijn brief,6091 want ik zond hem een kiekje van Malraux met mij samen,6092 in de veronderstelling dat hij dat op prijs zou stellen. Ik kreeg zelfs geen bedankje, zoodat ik niet zeker ben of mijn brief hem wel heeft bereikt. Wil je ernaar informeeren?

Ook vroeg ik hem wat soort boeken Sjahrir6093 graag ontvangen zou. Ook daarop geen antwoord. Wacht hij misschien tot hij zelf eerst antw. heeft v. Sjahrir alvorens mij te schrijven? Zóó ‘economisch’ hoeft het toch niet?

Van P. Baroe geen bericht meer, voor zoover ik weet. Misschien kreeg Soebardja antwoord, of moet nù de klap, die op de bedreiging volgt, komen. Wij hebben dat stuk v. Sjahrir toch maar compleet geplaatst, omdat het toch te dwaas zou zijn geweest om het af te breken. Overigens komen er brieven binnen van Europeesche lezers die protesteeren tegen ‘het peil’ van zulke stukken, die vinden dat hij maar ‘wat daast’ enz. De heer de la Court staat dus niet alleen in zijn opinie. Bep zegt: ‘je moet zelf al ingewijd zijn en erg goed op de hoogte, om te zien wat de goede dingen in dat stuk zijn’. Dat is best mogelijk, maar het is toch raar.

Schrijf mij weer eens, al is 't kort, waar je zit, wat je doet, wat je plannen zijn, - nu je in Augustus pas klaar bent.6094

Ik dacht ± 12, 15 Juni weer nr Batavia te gaan; als ik tenminste ± klaar ben met mijn werk hier, en dat is weer een kwestie die vnl. van mijn gezondheid afhangt. Dit keer kom ik dan wèl over B. zorg terug. Gaat Bep mee, dan logeeren we liever bij van Leur, omdat dat, met die paviljoen-kamer, in ieder opzicht makkelijker is. Ben ik alleen, dan kom ik graag bij jullie.* Goed?

De Van Leurs hebben ons uitgenoodigd om de laatste maand van ons verblijf in Indië bij hen te komen. Ik voel er wel voor, want ik houd van B. zorg, maar Bep is in dat klimaat altijd het ellendigst, heeft ze laatst weer gemerkt. Dus dat is ook nog onbeslist.

Hartelijke groeten van onsbeiden voor jullie twee, een hand van je

E.

6091Brief niet teruggevonden.
6092Zie E. du Perron. 's-Gravenhage 1969, Schrijversprentenboek 13, p. 31, nr. 87.
6093Sjahrir kreeg van 1936 tot de Japanse inval in voorjaar 1942 een gedwongen verblijfplaats in een verbanningsoord op het eiland Bandaneira toegewezen.
6094Soejitno Mangoenkoesoemo voltooide zijn rechtenstudie aan de Rechtshogeschool te Batavia.
*Ach, ik bedenk daar dat Bep natuurlijk toch niet weg kan vanwege die examen-commissie hier. Ik kom dus bij jullie, als het mag.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie