E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bandoeng, 12 mei 1939

Bdg., 12 Mei '39.

Beste Freddy,

Ik haast me je te schrijven dat ik het portret v. P.P. Roorda v. Eysinga hier gevonden heb: dat hoeft dus niet meer! Rest dus:

1. portret Bruno Daalberg.
2. portret C.S.W. v. Hogendorp.
3. portret H.A. Meyer

Deze H.A. Meyer interesseert me eig. erg, zijnde de eenige die tenminste wat op een dichter lijkt. In de 3e druk van De Boekanier staat een levensbericht, dat ik erg graag zou kennen. Kan je me zijn 2 dln. gedichten (na zijn dood uitgeg. in 1861) niet bezorgen? Hetzij door ze te leenen, hetzij door ze antiquariaats te koopen? Duur zullen ze wel niet zijn; ik verkoop ze desnoods weer hier aan 't Bat. Gen. Koop ze maar, als ze er zijn; wschl. zijn ze niet zóó moeilijk te vinden, want de man was vrij populair indertijd en zal nu wel door niemand meer gezocht worden.

Tot zoover voor heden. Ik zelf zoek Bandong v. Nagel ook, maar zal 't wel niet vinden.

Hartelijk gegroet en bij voorbaat bedankt door steeds je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie