E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bandoeng, 10 mei 1939

Bandoeng, 10 Mei 1939.

Beste Freddy,

Van Nijhoff ontving ik uit jouw naam de duitsche romantici6073 en een éd. critique v. Rimbaud.6074 Heel hartelijk dank! Ik ben er echt blij mee: die romantici verlokken me sindslang en deze editie v. Rimbaud komt me zeker nog van pas. Maar waarom doe je dat? Als ‘contraprestatie’ is 't heusch onnoodig; je doet meer dan genoeg voor me!

Ik ga voort met je iedere 14 dagen een nr. v. K. en O. te zenden; ik hoop dat je ze dan ook om de 14 dagen ontvangt.

Deze maand ben ik als een bezetene bezig met het 2e deel. Vandaar dat ik weinig schrijf, buiten het ‘zakelijke’ om. Volgende maand krijg je weer een lange brief van man tot man (man tegen man!). Ik ben nu werkelijk soms doodop van de pennerij.

Ziehier nu. Ik krijg van je, als alles goed gaat: ged. v. Willem v. Hogend., van C.S.W. v. Hogend., portret v. C.S.W. v.H., portret en ged. van H. Meyer. Nu de nieuwe verlangens.

Kan je me ± beschrijven wat Bandong is (1823) van G.H. Nagel? Staat er iets in het voorbericht dat je wat over den auteur zelf onthult? (Ik weet maar heel weinig van hem.) Is er een portret in? Wààr is 't uitgegeven? Holland of Indië? Is er ergens een aanwijzing of de auteur zelf al in Holl. was of nog in Ind. toen 't boekje verscheen? Staan er verzen in? Aardige anecdotes? Het is nogal een ‘leukerd’, deze Nagel! - (Het boekje is hier nergens te vinden.)

Kan je bij dat Iconogr. Bureau, waarvan ik je 't adres gaf voor 't portret v. C.S.W. v. Hog., te weten komen waar het portret door Raden Saleh is van dr. P.P. Roorda van Eysinga? Ik had daar graag een foto van. Is 't absoluut niet te vinden, dan moet er nog een prent of gravure of litho zijn door zekeren van de Weyer. Die is dan óók goed, maar veel liever heb ik het portret door Raden Saleh zelf.

Is dat portr. van C.S.W. v. Hog. ook door Raden Saleh?

Dat is alles. O ja, kan je me ook zeggen hoe ver het nu is met de verz. werken v. Slauerhoff? Waar zit Lekkerkerker tegenwoordig? Bemoeit hij er zich nog mee?

Tot zoover. Ik hoor niets van je en wacht. Doe mijn hartelijke groeten aan Rudie, je moeder en Stapel. Een poot van je

E.

P.S. Ter Braak en ik hebben er ditmaal, geloof ik, allebei het bijltje bij neergelegd. Dat van de correspondentie. Na nog geen 3 jaar!

6073Editie van de Duitse romantici niet achterhaald.
6074Arthur Rimbaud, Poésies. Edition critique, éd. H. de Bouillane de Lacoste. Parijs 1939.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie