E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bandoeng, 2 mei 1939

Bdg., 2 Mei 1939.

Beste Freddy,

Kan je me een portret bezorgen van Bruno Daalberg? Laat maar fotografeeren, als dat makkelijker uitkomt. De plaat van ‘Monjet’ is allang naar je terug (gewone mail); hij is heel aardig geworden voor het boek.

Ik stik op 't oogenblik in de lectuur van Warnasarie's en Biang-Lala's, kilogrammen burgerlijke romantiek. Hoop over een maand aan beter werk toe te zijn. 't Is nu lezen, keuren, overtikken, collationeeren, - bah!

De beide Roorda's die je me opgaf (pa en grootpa van Sikko) kan ik, wat hun proza betreft, hier vinden. Daar dus niets meer van!

Maar wel iets veel belangrijkers. De Gedichten van den zeeoff. H.A. Meijer - een Slauerhoff uit dien tijd! - die hier niet te vinden zijn. Uitgegeven 1860. Neem daarvan over wat je 't best lijkt, ook De Boekanier en Vaarwel aan Java. Zie bij Brom (Java in onze kunst) voor inlichtingen. Graag ook 's mans portret als dat te vinden is.

Daarmee ben ik voorloopig dan weer erg blij, als je dat allemaal voor me vindt. Ik schrijf binnenkort echt, zoodra ik wat uit deze rommel ben.

Hartelijk gegroet en veel dank bij voorbaat.

Steeds je

E.

P.S. Er schijnt een geïll. prachtuitg. te bestaan v. Helmers' Hollandsche Natie. Zou je een foto (9 × 12) willen laten maken van de plaat bij de 4e zang: de hollandsche ‘bevrijders’ of de episode van Adeka en Afron?6065

6065De 2e-5e druk (1814-1821) van De Hollandsche natie, in zes zangen, bevatten behalve het frontispice zes kunstplaten, getekend door M.J. van Bree en gegraveerd door R. Vinkeles. Afron wordt op zijn huwelijksdag bij een inval van de Portugezen op Banda vermoord; zijn bruid Adeka valt later eveneens ten prooi aan de indringers, welke scène is afgebeeld bij de vierde zang.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie