E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Bandoeng, 29 april 1939

Bandg., Zaterdag.

Beste Bob,

Hoe is de foto bij Erberveldt6063 uitgevallen? Stuur je me gauw een afdruk? En mag ik je er dan ook aan herinneren dat ik nog dat portret van De Haan van je krijg? Dank, dank.

Ik word hier voortgeduwd van het eene bedrijfje naar 't andere, vond zelfs haast geen tijd om Hugo te schrijven.6064

O ja, wil je Wies zeggen dat ik ook die eene blzij van D.v.H. (maar dan zwart op wit) met spanning tegemoet zie? Dat zijn dus altesaam 3 dingen.

Job v. Leur en Peu komen eerstdaags hier. Zouden jullie toch ook niet eens komen?

Meer praatjes heb ik niet. Groeten van Bep en ook voor de lieve Ellen, voor de goede Wies en desnoods - maar alleen als je ze niet vergeet - voor de frissche steunpilaar der mij V. (uit Leiden)

Een hand v.j

E.

6063Zie voor de foto van DP en Verhoeven vóór het monument van Pieter Erberveld in Batavia (‘de drie kaalhoofdigen’) J.H.W. Veenstra, D'Artagnan tegen Jan Fuselier, t.o.p. 144.
6064Brief niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie