E. du Perron
aan
D. de Vries

Giridjaja, 13 april 1939

13 April '39.

Beste De Vries.

Wat een stilte opeens tusschen ons! Nieuwenhuys kwam en ging. Ik zit met mijn vrouw en zoontje in een landhuisje van de Pringgodigdo's op Giridjaja (helling van de Salak). Het is hier zeer landelijk en mooi. We gaan overmorgen naar Bandoeng terug. Daarna kom ik - ±: 22, misschien eerder - in Batavia en breng je alle boeken terug die ik nu heb. Het gevraagde van Byvanck kreeg je natuurlijk al; dat verzond ik nog voor ik uit Bdg. vertrok.

Nu iets, waar je me erg mee helpen kan. Ik zou willen hebben: twee goede reproducties (clichés 9 × 12, afdruk 13 × 18, maar zoonoodig clichés 13 × 18) van de portretten in de Landsverzameling (Paleis Weltevreden) van Camphuys en van Ryckloff van Goens. Het is niet om ze te reproduceeren, dwz. niet nu, maar wel voor een event. 2e druk van De Muze; alleen zou ik ze nu al willen hebben. Je kan misschien dien ‘bewaarder’ opbellen, Mevr. de Loos is nu weg. Van Camphuys heeft aleens een reproductie gestaan nl. in de catalogus van de Juliana-tentoonstelling6043 (die heeft het Bat. Gen. wschl. wel); van Van Goens zag ik er nog geen, maar - behalve voor mevr. de Loos die angstig hebberig is op dit gebied - zal dat wel voor niemand een bezwaar zijn. In het laatste Kerstnr. van de Javabode of zoo zag ik ook een heele rist van die portretten gereproduceerd, dus het is onzin dat wij geen afdruk zouden mogen hebben. Ik wil nl. later de slechte portretten (gravures uit Valentijn) vervangen door deze 2, die veel beter zijn.6044 Wil je me daarmee helpen?

Tot zoover voor heden. Ik schrijf dit op mijn knieën en kan niet vlug opschieten; bovendien zie ik je gauw.

Hartelijke groeten van je

EdP.

6043Portret van Johannes Camphuys door Gerrit van Goor, afgebeeld in de catalogus van de Juliana-tentoonstelling, die bij gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard op 7 januari 1937 werd gehouden in de Bataviasche Kunstkring van 28 december 1936 t/m 5 januari 1937.
6044In de tweede druk van De muze van Jan Companjie heeft de bedoelde vervanging plaats gevonden; de reproducties van de portretten staan resp. t.o.p. 33 en t.o.p. 54.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie