E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bandoeng, 4 april 1939

Bandoeng, 4 April '39.

Beste Freddy, Daarnet je brief over De Muze. Prettig dat je haar zoo aardig vond. Ook Arthur stuurde ik een ex. Van Stapel al bericht; Nix zal je 100 prospecti bezorgen; je broer zal worden voorzien. - De bespr. van V. Sch.,6021 v.N. en Werk kreeg je dus. Je zegt dat je mijn bespr. v. De Wereld een Dansfeest aan Arthur liet lezen, maar ik zond hem een ex. per luchtpost, met een brief erbij,6022 zoodra het ding uit was (Leidsche Kade 69, Amsterdam) en kreeg er geen kik op. Dit herinnert me eraan dat ik hem in jouw plaats erg ongema-nierd zou moeten vinden en, wanneer ik hem dit jaar nog ontmoet, alleen met hem zal kunnen praten door allerlei dingen ‘te vergeten’. Ik ben er nu al doodsomber van. - De bespr. v. sociale poëzie heb ik nog gekregen en zend ik gelijk hiermee per gewone mail, met 2 nrs. van K. en O., het laatste en dat met het 3e stuk tegen Z. - Dat fragment over Coen van Roorda père6023 zal ik zeker opnemen; ik verlang er nu al naar. (Het pak is er nog niet.) - Ik zal zoeken naar een ex. Ups en Downs voor je moeder, maar het ongeluk is dat die in Indië direct weg zijn en dat je daarvoor heel wat beter in Holland kunt slagen. Mocht jij dus een ex. zien, wil je erop afspringen en het je moeder uit mijn naam aanbieden? ik hoor dan wel van je wat je me voorgeschoten hebt. Welk 2e deel wil mej. LeGrom hebben? Van Kras. tot Saïdjah? Dan moet ze nog wel erg lang wachten. Mag ik haar niet wat anders geven? - Succes met je campagne tegen den heer Krekel6024; moge Noordstar6025 voorgoed in zijn plaats komen schitteren. Ik kreeg eindelijk een brief van Ter Braak.6026

Hartelijk gegroet, met je moeder, Rudie en eventueele anderen, - steeds je

E.

P.S. Het eenige wat je nu nog ontbreekt is die dialoog in 't Huisvrouwenblad.

6021‘Van Schendel's nieuwe verschijning’. In: BN van 18 februari 1939 (av.), (Vw 6, p. 361-366).
6022Brief niet teruggevonden.
6023S.E.W. Roorda van Eysinga's halfboer P.P. Roorda van Eysinga, beiden zonen van Sytze Roorda van Eysinga (1773-1829), behandelde in de vijfde zang van zijn Nederlands roem in Oost-Indië. In acht zangen. (Amsterdam 1831) het thema ‘De Gouverneur-Generaal Koen overwint Jakatra’, p. 93-130.
6024Batten meende zich te herinneren de redactie van Het vaderland een petitie te hebben aangeboden met het verzoek de nationaal-socialistische strekking van Krekels stukken achterwege te laten.
6025Mr. A.J.P. Tammes (1907-1987) debuteerde in 1930 met De zwanen en andere gedichten onder het pseudoniem J.C. Noordstar en was redacteur buitenland van de NRC.
6026Brief niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie