E. du Perron
aan
H. Samkalden

Bandoeng, 10 februari 1939

Bdg., Vrijdagav.

Beste Hugo,

Dank voor de f 15. Ik heb L. nu opnieuw f 40. kunnen sturen. Meer zal er wel niet komen.

Stuur je me den brief van Romein terug? En wil je me ook zenden: Oostwaarts van Willem Brandt? Hij zond me nu zelf het bundeltje Tropen, verwees naar een mededeeling van jou dat ik zijn werk niet onsympathiek vond, - kortom, ik ben nu met Versteeg overeengekomen dat ik de bespreking toch maar op me neem. Dan zàl hij ook weten - zij 't in alle vriendelijkheid - wat ik van zijn dichterschap denk.

Maar daarvoor had ik graag den ouderen bundel erbij; dat staat serieuzer!

Laat wat hooren.

Hart. groeten, ook aan de Jobussen,

je E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie