E. du Perron
aan
H. Mayer

Bandoeng, 28 januari 1939

Bandoeng, 28 Jan. '39.

Beste Henri,

Allereerst, en zoo ik het nog niet deed: alles goeds met 1939! (Al vreezen we dan 't ergste.)

Daarna: heel veel dank voor Dirk v. Hogendorp en het Zuid Afr. Jaarboek,5851 dat me eergister bereikte.

Dan: Mult. 2e Pleidooi is op reis naar Templum Salomonis en De Muze v. Jan Compagnie volgt. (is nog niet ‘van de pers’).

Zend me Pienaar, Zuid-Afr. dichters, maar niet; wèl daarentegen het boek van Henr. R. Holst dat ik bestelde. En tot slot: wil je vooral me zien te bezorgen: de 2 dln. Cartons voor de Gesch. v/d Nederl. Vrijheidsoorlog van Bakhuizen van den Brink, uitgeg. 1891 en 1898 bij Nijhoff. Het mag niet tè duur worden, maar als je een antiquariaats-ex. vindt tegen redelijken prijs, dan graag. Ook zou ik het ten zeerste apprecieeren als je dit werk spoedig vond.

Van hier weinig nieuws. Ik knap op; ben niet echt goed, maar dat kan ook nog niet. Goed genoeg althans om te doen alsof ik het wèl was. Plannen vaag. We willen nr Euroop terug en we willen niet. Makasser (plan van ons) is van de baan, althans hoogstwschl., als zijnde te duur. Zoodra ik zelf weet wat we doen gaan, hoor je 't natuurlijk.

Nogmaals het beste, en steeds je

E.

5851Dit had Mayer aan DP toegestuurd, nadat hij in 3585 had meegedeeld te overwegen om naar Zuid-Afrika te verhuizen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie