E. du Perron
aan
F.R.J. Verhoeven

Bandoeng, 30 januari 1939

Band., 30 Jan. '39.

Beste Bob,

In haast deze kaart, 1o om je nog hartelijk dank te zeggen voor het rapport-Van Braam, 2o om je te vragen 2 dingetjes voor me te doen, nl.:

Wies Perelaer vragen of ze het postblad heeft gekregen waarin ik haar voor 't rapp.-V.B. bedankte.5852 Ik zond dat naar 't Landsarchief en omdat daar sommige missives onderschept worden, ben ik hier benieuwd naar.

Van Heuven opbellen (Kantoor v. Arbeid) en hem vragen of hij werkelijk dat 2e stuk over mijn Mult. II heeft geschreven. In het Nieuws verscheen het nl. niet,5853 na 3 weken. Laat hij - als hij 't wèl schreef - bij de krant informeeren waarom 't niet verscheen.

Dank voor de moeite en tot spoedig. Hart. groeten ook van Bep en aan Ellen, en aan de Vermeulens en Wies, steeds je

E.

5852Brief niet teruggevonden.
5853‘E. du Perron’ in NDNI van 7 januari 1939 (av.) (niet ondertekend, maar geschreven door W.A. van Heuven) ging voornamelijk over de schrijver DP en besluit: ‘Tot zoover over den schrijver, in een volgend artikel hoofdzakelijk over het boek.’ Het tweede stuk werd niet geplaatst.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie