E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bandoeng, 27 januari 1939

Bandoeng 27 Jan. '39.

Beste Jan,

Gelijk hiermee zend ik je de inleiding van Nieuwenhuys voor het Daum-nr., - met biografie, bibliografie, woordenlijstje enz. Als je nu precies na hebt laten rekenen hoeveel blzn. Gr. Ned. dit alles beslaat (m.i. kan de inleiding etc. in de kleinere letter, die je voor Romein gebruikt), geef me dan op of er nog een stuk van ‘Maurits’ zelf bij kan, en zoo ja, hoeveel blzn. ongeveer.

Vreemd dat H. en W. zoo ‘woest’ werden! Ik kon toch niet tegen ze zeggen: ‘Leopold biedt 4 × zooveel, kunt u nu misschien tot 4½ × gaan?’ Je antwoord was bèst!

Wat je voor Dubois doet, is alleraardigst, en méér dan ik verwacht had. Ik hoop dat je iets aan hem hebt. Zijn stuk over jou in dat boekje5848 en over Henri Bruning5849 in Holl. Weekbl. vond ik zéér behoorlijk; zijn brieven zijn ook goed geschreven, dus er is wel kans op. Als de jongen zelf nu maar geen nieuwe Varangot, maar eerder een nieuwe Aad. v.d. Veen blijkt te zijn. Ik zag hem nooit, dus moet jij mij inlichten wat de ‘eerste indruk’ is!

Mult. II en Sprookje v.d. Misdaad zijn bij Nix zoo ellendig lang blijven liggen, maar nu al 14 dagen op reis naar je toe. Laat je ze ook bespreken in Holl. W.? Ook graag Jan Comp., dat binnenkort gaat.5850 Ik zal je een paar clichés laten sturen, om erbij af te drukken, goed? - Het laatste briefje dat ik van je heb, is uit Parijs, maar nu zit je allang weer in Brussel. Laat gauw wat hooren, hoe 't daar nu is, enz.

Ik ben dezer dagen moe, - heb te hard gewerkt, te veel menschen gezien enz. en daar kan ik toch nog niet al te best tegen. Wesenhagen wil dat ik minstens een week volledige rust neem. Maar dat kan ik niet, ik word daar nog het beroerdst van. Ik kan soms ernaar snakken om me weer eens prettig te voelen, dwz. vrij en opgeruimd. Enfin...

Hartelijk je

E.

Dat boekje van de jongeren over jou heeft me veel plezier gedaan. Het is in dit soort een zeer geslaagd en verkwikkelijk boekje.

5848hi>‘J. Greshoff en de poëzie’ in De jongste generatie over J. Greshoff, p. 19-22.
5849‘Een persoonlijk denker’ in Het Hollandsche weekblad 6 (1938) 52 (24 dec.) p. 9.
5850Niet verwezenlijkt.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie