E. du Perron
aan
D. de Vries

Bandoeng, 19 Januari 1939

Bandoeng, 19 Jan. '39.

Geachte Heer de Vries,

Mag ik ook nog hebben - aangenomen dat de Bibl. deze werken bezit - de Bijdr. en Meded. Hist. Gen. deel 27,* waarin moet voorkomen een Journal de G.K van Hogendorp pendant les troubles de 1787 en Byvanck's Vaderl. Figuren op den overgang der 18e Eeuw, waarin een stuk over Hogendorp en Yorck.

Dat zouden dus nr. 8 en 9 worden, na de 7 boeken die ik u gisteren vroeg.5810 Mijn pen doet raar, dwz. spuugt wat te rijkelijk. Tot zoover dus. Nogmaals dank bij voorbaat; steeds gaarne uw

EduP.

Mag ik ook nog hebben Brieven en Gedenkschr. v. G.K. v. Hogend. dl. I. (In haast)

*Amsterdam 1906.
5810Geen brief of kaart van die datum bekend.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie