E. du Perron
aan
H. Mayer

Bandoeng, 8 december 1938

Bandoeng 8 Dec. '38.

Beste Henri,

Dank voor Dirk v. Hogendorp5729 - er was geen nota bij, is 't een cadeau?! - en voor de trouwfoto, die ik met veel vreugde bekeken heb. Het lijkt wel een stuk uit een film! Heel veel gelukwenschen voor jullie beiden, al komen deze natuurlijk veel en veel te laat.

Ik knap op, maar veel te langzaam naar mijn zin. Ik ben een geduldige zieke, maar een slecht herstellende; ik vermoei mij telkens met allerlei werkjes, omdat je je meer verveelt als je herstelt dan als je ziek bent, en dan zink ik weer in. Ook hebben we 't weer niet mee: regen, wind om er beroerd van te worden.

De heer Z. en ik bakkeleien lustig; tot dusver heelemaal niet in 't voordeel van den heer Z., volgens zijn eigen collega's! Maar hij zal wel zinnen op andere middelen dan de pen alleen.

Ik kreeg de verzen van Jan v. Nijlen waar ik dolgelukkig mee ben en waarover ik een echt mooi artikel hoop te kunnen schrijven voor 't Bat. Nwsbl.5730

Plannen: vaag. Na 1 Maart zijn we vrij wat dit huis betreft. Zullen we dan naar Europa gaan? Wie weet? - Ik denk ook over Z. Afrika. Kan je me daar literatuur over opgeven? Zend me, als 't niet te duur is, Dichters uit S. Afrika, bloeml. door Pienaar.

Holkema en Warendorf geeft mijn Van Haren-verhaal uit (hoogstwschl), getiteld Schandaal in Holland. Komt eerst in G.N.

Multatuli 2e pleidooi (uitgave Nix) komt in Holland onder beheer van Templum Salomonis te Leiden, aangezien jij 't verdomde. Wil je daar wat exx. bestellen?

Er was nòg een boek dat ik bij je bestellen wou, maar ik ben 't finaal kwijt! Dat komt ervan, als je nog niet goed bent. Dank voor de foto's bij Alinari.5731

Tot zoover voor heden. Nogmaals heel veel goeds gewenscht! Ik veronderstel dat jullie op reis zijn en dat je dit eerst bij terugkomst vindt, dat is dan nog vroeg genoeg.

Steeds je

E.

P.S. - O ja, ik weet al wat ik hebben wou: ingenaaid of 2e-handsch Over Leven en Schoonheid van Henr. Roland Holst.

5729D. van Hogendorp, Mémoires du général Dirk van Hogendorp, comte de l'empire, (etc.). Publiés par son petit-fils M. le comte D.C.A. van Hogendorp. La Haye 1887.
5730Gedichten 1904-1938 door DP besproken in BN van 21 januari 1939 (av.) onder de kop ‘Een dichter van eenvoud en stilte’ (Vw 6, p. 349-354).
5731De verzameling Alinari bestaat uit foto's op glasplaten (vanaf 1852) van Italiaanse kunst en architectuur.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie