E. du Perron
aan
P.H. Dubois

Bandoeng, 8 december 1938

Bandoeng, 8 Dec. '38.

Waarde Heer Dubois,

Dank voor uw beide brieven. De eerste kreeg ik bij de nonnetjes in het hospitaal, net toen ik weer een beetje op asem begon te komen. Ik had dat papier een paar dagen op het tafeltje naast mijn bed, zoo ongeveer als een knoop in je zakdoek. Toen ik briefjes kon schrijven, vroeg ik Jan Greshoff5727 zich met u in verbinding te stellen, maar van hemzelf hoorde ik daarover niets meer. Ik was dus echt blij toen ik uit uw tweeden brief hoorde dat hij toch iets voor u heeft kunnen doen. Moge deze relatie voor u prettig blijven.

Met mijn ziekte ging het eig. vlug en goed; met mijn herstel gaat het langzaam. Ik ben bovendien van een te ongeduldig naturel om echt te genieten van het herstellen. Daarbij heb ik nu het weer hier niet mee: het regenseizoen in Indië is iets waar men zich in Europa zelden een goede voorstelling van maakt; het is op het oogenblik wind of regen, en kilte in overvloed.

Ik werk alweer, maar bij kleine beetjes. Mijn ‘bloemlezing’ van Compagnies-letteren is nu af - om proeven te corrigeeren is de toestand van herstellende natuurlijk nog zoo kwaad niet - en in Gr. Ned. verschijnt vanaf 1 Januari mijn Van Haren-verhaal Schandaal in Holland. Om aan iets nieuws te beginnen, daarvoor voelde ik me niet fit genoeg; wschl. ook eerst na 't nieuwe jaar. Verder zijn en blijven onze plannen vaag. Er is sprake van een indisch cultureel tijdschrift, maar dat zal wel niet doorgaan, bij gebrek aan geld, en dan kan ik eig. met Maart a.s. of Mei uiterlijk wel naar Europa teruggaan. Ook Z. Afrika trekt me. En tenslotte kan mij plotseling iets ‘toevallen’, dat ik niet weigeren kan en dat me verplicht in Indië te blijven.

Ik wensch u het allerbeste met uw werk, zoowel in het literaire als in de meer praktische gebieden. Stuurt u mij ook eens wat, van wat u publiceert? Gr. Ned. krijg ik vanzelf, maar verder zie ik eig. niets hier wat me niet speciaal wordt toegezonden. Naar Werk kijk ik met groote5728 belangstelling uit; het zou mij echt plezier doen als daar nu eens echt goede en nieuwe dingen uit voortkwamen.

Doet u mijn hartelijke groeten aan Aad. van der Veen en geloof me, met vriendschappelijke gevoelens voor uzelf, gaarne uw

EduP.

57273548.
5728Dubbel onderstreept.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie