E. du Perron
aan
H. Mayer

Bandoeng, 10 oktober 1938

Bandoeng, 10 Oct. 1938.

Beste Henri,

Wil je je tusschenkomst verleenen en voor mij bestellen, bij Alinari in Florence (of Rome) een reproductie (± 18 × 24) van de H. Theresa door Bernini* (? i/h fransch le Bernin), die zich bevindt in de kerk van Santa Maria della Vittoria in Rome, en van de Bezwijming (évanonissement) v/d h. Catharina, door Sodoma,5611 die in Sienna is, in de kerk van San Domenico. - (Ik haal deze inlichtingen uit Barrès.)5612

Ik zou nl. ook aan Alinari zelf kunnen schrijven, maar vrees dat ze Java wel wat ver zullen vinden voor een remboursement. Mag ik dit dus met jou verrekenen?

Dank. Hart. groeten van je

E.

D.v. Hogend, door Mélon zond ik je terug. De firma Nijhoff heeft indertijd de mémoires van D.v.H. uitgegeven. Is dààr niet een ex. van over en zoo ja, voor welken prijs? - Zou men deze mémoires mogen herdrukken? of een vertaling ervan? Wil je hiernaar informeeren en me dat schrijven? Nogmaals dank.

*(een beeld!)
5611(een schilderij!)
5612Zie voor de fresco's van Giovanni Antonio Bazzi Sodoma (1477-1549) in de Cappella di S. Caterina in de S. Domenico te Sienna (1525-1526) en de beeldengroep van de heilige Teresa met de engel (1645-1652) van Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1680) M. Barrès, ‘Du sang, de la volupté et de la mort’. In M. Barrès, L'OEuvre II. Annotée par P. Barrès, préface d'Aragon. Paris [1965], p. 152 en 165.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie