E. du Perron
aan
H. Mayer

Bandoeng, 6 september 1938

Bandoeng, 6 Sept. '38.

Beste Henri,

Verberne, G.K.'s leerjaren is gekomen; verdomd duur! Wil je me zenden, dat boek van Thassilo von Scheffer over de grieksche cultuur, met die mooie platen (duitsch, f 2.50 meen ik) en verder:

G. van der Leeuw, Goden en Menschen in Hellas (in die paarse boekjes van Bohn).

Wanneer krijgen we de aangekondigde foto van UEd. met Verloofde?

We zijn hier net geïnstalleerd, zitten nog stof uit te blazen.

Hartelijk gegroet,

E.

O ja, wil je me ook bezorgen: Fantôme d'Orient van Loti, in de witte editie op goed papier (vélin du Marais) van Calmann-Lévy, of anders in de Collection Bleue van denzelfden uitgever, die minder groot van formaat, maar ook op beter papier is. Graag!

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie