E. du Perron
aan
H. Mayer

Bandoeng, 6 november 1938

Beste Henri,

Zooals je misschien weet ben ik wegens longontsteking 3 weken bij de nonnetjes verzorgd en nu pas een dag of 5 weer thuis. Me frisch voelen doe ik nog lang niet. Maar daar nu niet over. Ik ontving een pakje boeken: Rutherford etc.,5644 waarvoor dank. Maar één boek gaat terug: Fantôme d'Orient dat ik je vroeg mij te bezorgen in de ‘Collection bleue’, d.i. op goed papier. Je zond me een gewoon ex. op krantenpapier, maar dat heb ik al. Dit is dus een misverstand.

Kan je nog zoo'n ander ex. krijgen, graag.

Hartelijk gegroet en tot zoover ditmaal, -

je E.

Bandoeng, 6 Nov. '38.

5644M. Rutherford, The Autobiography of Mark Rutherford, Dissenting Minister. Edited by [...] R. Shapcott [By William Hale White]. London 1881.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie