E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Meester Cornelis, 8 augustus 1938

Mr. Cornelis, 8 Aug. '38

Beste Dé,

Als alles goed gaat en je niets meer van ons hoort, komen we den 16en (dat is een Dinsdag) met den trein die om ± 10 uur van hier gaat. Die is om 12 uur 30 op Bandoeng, dus als je de auto daarheen zendt, zijn we een goed uur later bij je op Rantjasoeni. Wordt dat te laat voor het eten, geef dan een boodschap mee aan den chauffeur, dan eten we op Bandoeng zelf even.

Ik heb een nogal aardig boek over Bali, dat ik meeneem. Het is van Vicky Baum en verre van ‘eersterangs’, maar wel gezellig om te lezen. Misschien vindt je moeder 't ook wel aardig.

Bep laat je zeggen dat voor Alain geen kinderbed noodig is; hij kan nu best in een gewoon bed slapen. Had je bedoeld mij de achterkamer te geven? Wij vinden die allebei erg gezellig, maar als 't eenigszins kan wilden wij liever niet met Alijntje in één kamer slapen. Dat hebben wij hier nu een maand lang gedaan en het heeft veel onaangenaams. Dus als ik de kamer achter krijg, dan graag Bep met Alijntje in een andere kamer; zijn er daarentegen 2 kamers naast elkaar, dan nemen Bep en ik er één en A. krijgt de andere. Maar dit laten we geheel aan jou over; wij hebben geen voorkeur. Ik alleen achter is ook best.

Ik ben benieuwd of we vóór 1 Sept. een huisje zullen vinden in Bandoeng. Het moet gemeubeld zijn en niet te duur, ook niet in de kampoeng staan, enz. Geloof je dat zooiets bestaat? Anders moeten wij, van jou weggaande, weer een maand in pension, wat stomvervelend is en voor mij ook hinderlijk in het werken. Ik moet mijn boeken uitgepakt hebben, wil ik mezelf thuis en senang voelen.

Hier was 't, alles bij elkaar, toch nogal aardig. De menschen, die ons deze kamers huurden, uiterst geschikt. Een groote familie, en toch merk je bijna niets van ze; ons hebben ze althans heerlijk aan ons lot overgelaten. We hebben ochtenden en middagen doorgebracht op het gras aan den kalikant. Op het achtererf is eergisteravond door een plasregen, hoewel zonder een zuchtje wind, een regenboom omgezeuld, - alsof dit heele erf werkelijk compleet kaal moet worden! Ik zou 't aardig gevonden hebben als jij ons hier nog bezocht had; maar je kan niet alles hebben. Hierna nu nog Balekambang, dan ben ik wel klaar met mijn afscheidnemerij; dan kan ik zoonoodig binnen 3 weken naar Holland terug. Als dat zoo uitvalt, zal het ook wel voorgoed zijn! Eig. heb ik daarom nog niet erg veel lust om weg te gaan, maar als Bep het in Bandoeng ook niet beter maakt, dan kan 't toch hoogstens nog maar een jaar duren. Ach, ach.

Tot spoedig dan! Hartelijk je

E

P.S. - Als er nog iets is, dat je graag van mij zou willen hebben, bericht dat dan nog even.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie