E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Batavia, 7 juli 1938

Batavia, 7 Juli '38.

Beste Adé,

Ik ben erin geslaagd voor een maand 2 kamers te huren in mijn oude huis op Kampoeng Melajoe (Campong Malayo, zooals de Compagniesmenschen zeiden). Van 15 Juli tot ± 15 Augustus zitten wij dus daar. Op deze manier kan ik ook nog allerlei dingetjes in Batavia afdoen, waar ik me anders vreeselijk mee had moeten haasten.

Als 't jou dus hetzelfde is, wordt alles gewoon één maand uitgesteld. Wij gaan dan tusschen 15 en 20 Augustus samen naar de Zandbaai, en Bep, Alijntje en ik zouden dan van 15 Aug. tot 1 Sept. op Rantjasoeni willen logeeren. Kan dat? Ik veronderstel dat er dàn niemand meer is; - mocht het noodig zijn met het oog op anderen, dan kan je misschien deze 14 dagen voor ons ‘reserveeren’. - Met 1 Sept. dachten we dan in Bandoeng te gaan wonen. Bep wou 't huis huren van bij jou uit; ze heeft dan 14 dagen voor lezen of eventueel plaatsen van advertenties, kijken enz. Ik hoop het noodige bij en met Nix te kunnen bereiken; ik werk als een paard voor Nix - het is een beetje een onheilspellende naam, maar als je nu eenmaal met Nix beginnen moet en 't is niet anders... Sinds mijn terugkeer hier in Batavia ben ik om zoo te zeggen nacht en dag met die Compagniesrijmelaars en consorten bezig geweest, met het gevolg dat ik vandaag hiermee klaar ben - op het noodige retoucheeren na en in afwachting van wat stukjes die uit Holland moeten komen. Dat is dan weer dat.

Ik hoop dat met jou alles goed gaat, en dat de verjaardag van je moeder prettig gevierd is, of zal worden gevierd. Ik dacht overigens dat die op vandaag viel, maar Ferdy is hier en belde zooeven Feicko op, met wien hij een afspraak maakte voor vanavond; dus heb ik mij vergist? Hoe het zij, prettig samenzijn wordt jullie allen toege-wenscht door ons beiden. Groeten aan je moeder, en schrijf als er iets met mijn plannen niet deugt.

Steeds je

E.

Hoe dat meestersche adres precies is, weet ik niet. Die menschen heeten Scheltens en zijn erg geschikt. Het beste is, hierheen te adresseeren; ik geef het wel aan de post op, waarheen ze moeten nazenden.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie