E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Batavia, 7 juli 1938

Batavia, 7 Juli 1938.

Beste Freddy,

Vandaag ben ik zoowat klaar met mijn Compagnies-werk. Ik haast me je te schrijven om je misschien nog moeiten te besparen. Door een soortement wonder is op het Landsarchief nl. een bibliotheek ondergebracht, waardoor ik nog een en ander hier kon vinden; zoo het portret van Bogaert, dat je dus niet meer hoeft te laten fotografeeren. Ook zijn vers op Van Outhoorn vond ik; het staat in de Historische Reizen.

Ik moet van Bogaert alleen nog maar hebben: ‘het voor de vuist gerijmd request’ op blz. 49 van de Gedichten en het in 1702 gemaakte indische vers op blz. 498. Althans wanneer het laatste ook echt iets indisch’ heeft en het eerste niet te lang is.

Voor de Bataviase Nouvelles moet je je vooral niet te veel moeite geven. Komen er geen verzen in voor, laat dan maar stikken, want van het proza heb ik wel eenig idee door citaten in een artikel van zekeren Dr. Wijnmalen.5446

Dus:

a. 17e-eeuwse spelling van de gezonden verzen van Jeremias de Decker.
b. herstel van de onleesbare woorden in 't door Rudie gecopieerde vers van Matthijs Cramer, D'Ind. Tijfferboom, en dat andere vers van denzelfden, dat ik je vroeg.
c. Jacob Steendam, Zede-Sangen voor de Batavi(a)sche Jonkheyt; iets ‘oostersch’ daaruit, als je 't boekske vindt;
d. Dat vers (of een brok eruit) van J. Sondermans uit Parnassus Kunstkabinet of verz. v. weergadelooze dichtstoffen, Amsterdam 1735, - op blz. 170-176.
e. Fragment uit Antonides v.d. Goes' IJstroom (dat prof Brom opgeeft, zie Java in onze kunst, hfdst. 1.)
f. Die 2 gedichten van Bogaert. Uit Gedichten.
g. Iets ‘indisch’ uit de Oost-Indische Uitspanningen van Gerard Verbeet, vooral het gedicht op de Chineezenmoord.

Dat is alles; en dat is nog vrij veel, maar niet tè, hoop ik. Dank, dank. Ik verwacht, eerlijk gezegd, al van allerlei, binnenkort; wat je al gezonden hebt, kan je hierboven schrappen.

Hartelijk je

E.

Van 15 Sept.-15 Aug. wonen Bep, Alijntje en ik in Gedong Menu te Mr. Cornelis. ‘Wel gek, hè?’ Niet daarheen schrijven: 't huis heet nu anders, - maar gewoon aan dit adres: Molenvl. W. 9a. Ik laat op het Postkantoor nazenden, dat is het veiligste.

5446T.C.L. Wijnmalen: ‘De eersteling onder de Indische nieuwsbladen’. In Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië 3 (1874) [10] (oktober), p. 268-284.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie