E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Meester Cornelis, 24 juli 1938

Mr. Cornelis, 24 Juli '38.

Beste Freddy,

Dit schrijf ik je vanuit de 2 kamers waarin we nu logeeren in ‘Gedong Menu’, en op wat de verjaardag van mijn vader was. Het is hier een vrij rare gewaarwording voor me geweest, maar niet te raar; ik heb tegelijk het gevoel dat ik hier tòch hoor, want er is zoo-veel hetzelfde gebleven, naast de vele veranderingen, en door de veranderingen weer dat ik hier toevallig ben. ‘Aangegrepen’ heeft het mij niet. 's Morgens en 's middags zitten wij in het tuintje vlakbij de bocht van de Tjiliwoeng, waar ik als kind uren lang de gètèks5456 en sampans kon zitten afwachten, maar later eig. nooit meer zat. In het hoofdgebouw zet ik geen voet meer; deze kamers zijn in het begin van de bijgebouwen, gek genoeg op de plaats waar mijn vroeger ‘kantoortje’ was (toen ik 12, 13 was en ‘Baur’ dreigde een blad uit mijn lievelingsboeken te scheuren). En in de logeerkamer waar ‘mevrouw Saks’ woonde (of heet ze in 't L.v.H. ‘Sachs’?)5457 en vóór haar de oude Ma Samirah, van wie in 't L.v.H. geen sprake is. En in wat de keuken was!

Ik heb nieuwe artikelen geschreven in 't B.N.5458 (eindelijk!), die je spoedig krijgt; verder hier de drukproeven voor 't laatst doorgezien van Multatuli, 2e pleidooi, dat je ‘automatisch’ door Nix gezonden wordt, zoodra 't van de pers komt ('t zal er nog eerder zijn dan die detective-dialogen van de poerummakerszaak Kolff); en tenslotte ben ik hier nu al bezig geweest met de eerste proeven van De Muze van Jan Compagnie.

In dat verband, heel veel dank weer voor wat je me allemaal zond. Bogaert heb je nu wel erg compleet afgeroomd. Antonides van der Goes zet ik morgen of overmorgen in elkaar: 's mans biografietje en wat je me zond (wschl. toch niet alles). N. de Graaff komt me prachtig te pas, maar hoort niet in deze collectie. Sunderman daarentegen is met al zijn duitsch te ‘drollig’ om hem niet te vertoonen; als je denkt dat de rest véél beter is!... Als dit boek niet laag en gek was, wat zou het zijn? 't Is Jan C., man!

Hoe dan ook, alles is best. Steendam en Hemme kunnen verrekken. Het eenige wat ik nu werkelijk nog mis, is dat gedicht op de Chineezenmoord of/en iets anders uit de O.I. Uitspanningen van ds. G. Verbeet. Het zou heerlijk zijn als je dàt boekje nog vond. Ik zal hier ook nog zoeken (er was een ex. in de bibliotheek van Huet's vriend Mr. N.P. van den Berg,5459 die in 1912 nog leefde - maar nù is hij dood en waar is zijn boekerij heen?) Het boekje is bovendien in 1752 of '54 in Holland gedrukt, dus misschien daar toch nog wel te vinden, als ze hun best doen.

Dus alle andere dingen kan je nu laten loopen. Die Bat. Nouvelles zullen ook wel niets opleveren, ‘belletristisch’ gesproken.

Een prettige vacantie in Augustus. Wat doe je zelf? Werk5460 lijkt me heel aardig te kunnen worden. Wanneer promoveer je?

Hartelijke groeten en veel dank ook voor je moeder, steeds je

E.

P.S. Bep is erg loom en moe hier in Mr., Alain moordend van vitaliteit. Ik zelf was de eerste dagen physiek ook heel raar. Nu is dat over. Bandoeng is een peststadje, niet te vergelijken met het lieve kleine plaatsje dat het vroeger was. Nu is 't een modern hollandsch dorp, en pretentieus ook!

- Je kunt mij van nu af altijd bereiken p/a uitgeverij A.C. Nix, Landraadweg 3, Bandoeng.

5456Houtvlotten.
5457Zie Het land van herkomst, p. 227-228 (Vw 3, p. 249-251).
5458Mogelijk de in 3464 n 7 en 3481 n 3 genoemde artikelen.
5459N.P. van den Berg (1831-1917), financieel-economisch deskundige, president van de Javasche Bank van 1873 tot en met 1889 en van de Nederlandsche Bank van 1891 tot en met 1912.
5460Een in 1939 bij Manteau, Brussel, en Leopold, Den Haag, verschenen letterkundig maandschrift o.l.v. Johan Daisne en Jan Schepens voor Vlaanderen en Ed. Hoornik en Adriaan van der Veen voor Nederland. DP heeft over Werk geschreven in ‘Een nieuwe schrijversgeneratie’. In Bataviaasch nieuwsblad van 11 februari 1939 (Vw 6, p. 354-360).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie