E. du Perron
aan
H. Samkalden

Batavia, 8 mei 1938

Batavia, 8 Mei 1938.

Beste Hugo,

Wanneer zien je weer eens hier? Ik sta al een week op het punt je te antwoorden, maar sinds ik in Batavia terug ben kregen de hoofdpijnen me weer te pakken. Ook dezen Zondag, zonder ophouden. We moeten weg, als het eenigszins kan.

Dank voor 't overzichtje van Romein. Ik had liever de lezing zelf gehad.5371

Schiet je op met je stuk? Uit Menado komen morgen of overmorgen weer een hoop bundels, waaronder wel 12 met stukken uit de jaren toen Mult. daar zat. Dus ik ben niet aan het eind van mijn ontdekkingen. Hoop dat ik niet te veel vind, dan komt er nòg een boek van!

Je ‘bekentenis’ aan het eind van je brief, vraagt mysterieuzer beantwoording dan mijn suffe hoofd me op 't oogenblik veroorlooft. Erge verrassing? - neen. Maar als 't niet zoo was, had het mij ook niet verwonderd. En hoe dan ook, we hoeven er niet eens over te praten, want je verdenkt er me wel niet van dat dit ook iets ‘verandert’ voor me, wel?

Ik hoop je spoedig te zien, in Buitenzorg zooniet hier. Hoe gaat het ‘die madam Ramaer’ toch?

Veel hartelijks, ook van Bep, een hand van je

E.

5371Lezing en overzicht zijn niet achterhaald.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie