E. du Perron
aan
J. Greshoff

Batavia, 24 januari 1938

Batavia, 24 Jan. '38.

Beste Jan, Ik kom met de beste wil niet tot schrijven. Dat ‘wennen’ op kantoor valt me zwaar en het is me nu net of àl mijn tijd is opgegeten; nauwelijks kom ik tot lezen. Het boek v. Malraux5184 ligt hier nu al 4 dagen en ik las er... 80 blzn. in! terwijl ik het met popelend hart van de post haalde. Zoowel Bep als ik verlangen erg terug nr. Europa, desnoods om het ‘met de pen’ te probeeren. Dat is onzekerder en minder lui werk, maar ook minder geestdoodend dan het soort paperassentellen en boekhouden dan ik nu doe, 6 uur per dag. - Ik las al je plannen (een briefk.) en kan je alleen gelukwenschen met de uitvoering ervan. G.N. van Dec. zag ik niet (het is nu al 24 Januari!) Ook het boek v. Saks blijft weg. Wel kwam gister een brief v: Atij over Gille. Die rekening breng ik met mijn schoonzuster in orde: de Bank betaalt alles, maar de extra's geef ik aan mijn schoon-zuster terug. Noteer het adres* vanaf 16 Febr. tot eind Juni a.s. Daarna geef ik je een ander op, tenzij we nr Europa teruggaan. Het werk hier zou me bevallen, als daarnaast niet een heldenvereering voor prollen heerschte, die me af en toe te machtig wordt. Ik schreef tot dusver één brief aan Menno,5185 en moet nu Vestdijk antwoorden. De volgende brief is voor jou. Excuseer deze economie en geloof me steeds van harte je

E.

(Met volkomen leege kop geschr.)

We hebben een telegram nr Sjeu gestuurd, Sorbonne, en - onbestelbaar teruggekregen.5186 En geld niet terug!

5184A. Malraux, L'espoir. [Paris] z.j.
*E. du P. Molenvliet
West 9a, Batavia C.
51853386 (1049; Bw TB-DP 4, p. 225-231).
5186A. van Schendel jr. was aan de Sorbonne gepromoveerd op het proefschrift Le dessin en Lombardie, jusqu'à la fin du XVe siecle. (Bruxelles z.j.).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie