E. du Perron
aan
J. Greshoff

Batavia, 28 december 1937

Batavia, 28 Dec. '37.
(3 Jan. begint mijn ‘werk’.)

Beste Jan,

Het boek v. Mayer is gekomen, maar Saks is niet terecht! Heb jij, of heeft H. en W., misschien toch vergeten het te (doen) zenden? - Wij zitten hier rustig maar amechtig van de warmte in dit Park-Hotel onze (= mijn) laatste vrije dagen door te brengen. Nog maar 6 dagen, minder dan een week! En aan den anderen kant wacht ik nu natuurlijk, met alle gevoelens des hangenden, de beslissing af van de N.R.C.! Wij doen alles ‘voorloopig’, tot die beslissing er is. Wat een verschil van lotsbestemming misschien: of ik nu naar Europa teruggeroepen word of hier blijf! Enfin... - Iets anders is: ik kreeg een zieligen brief van S. die me schreef dat ze maar niet begrijpen kan dat ik geen geld heb, en dat ze hoopt dat ik tòch zeker iets sturen zal voor de vacantie van Gille, en verder dat ‘elle ne mange pas à sa faim’ en dat ze door geldgebrek een kuur tegen ziekte heeft moeten stopzetten. Dit laatste laat me wat lauw, want ik verkeer een beetje in 't zelfde geval: ik kom er ook niet toe om die röntgenfoto's te laten maken om de kosten, en voel me toch verre van frisch. Zal wel slijten, als bij armer lieden! Hoe 't zij, de rest gaat me meer aan. Gelijk hiermee, maar per gewone postwissel, zend ik f 50. aan Jean de S.; wil je het hem zeggen? Ik kom niet tot schrijven, mis gewoon de kracht. Daarom deze briefkaart, als uitzondering en omdat ik met jou zooveel minder uitvoerig hoef te zijn. - De Man v. Lebak heeft hier het grootste succes: iedereen vindt het goed, iedereen praat erover. Maar... Kolff noch Visser5147 heeft het boek, terwijl allebei al verschil-lende bestellingen hebben ondanks den ridikuul-hoogen prijs! Toch niet slim van Q. Arthur zond ik een ex. van hier. Dag! Steeds je

E.

5147Boekhandelaren in Batavia.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie