E. du Perron
aan
J. Greshoff

Batavia, 23 december 1937

Batavia, 23 December 1937.

Beste Jan,

Sinds gisteren zitten we zoo'n beetje ‘voorloopig geïnstalleerd’. Het adres is nu: Park Hotel, Rijswijk, Batavia C. We zitten in vermoedelijk een oud koetshuis, maar dat nu zoo'n beetje voor ‘paviljoen’ doorgaat, en hebben een galerijtje om thee te drinken, pal aan de straat, maar tegenover een park waarin althans één prachtige boom staat. (Vroeger beroemd flikkerspark, als ik me niet vergis.) Ik heb gesolliciteerd bij den heer Swart van de N.R.C. en zoolang ik geen zekerheid daarover heb, blijven we zeker hier. Maar op den duur zou 't ons hier te duur worden, - hoewel Ritman nu plannen maakt om zijn literaire rubriek uit te breiden en mij dan wekelijks een stuk te laten schrijven inpl. van om de 14 dagen of langer. Ook Bep mag dan meedoen!

Hierbij ingesloten 2 stukken: 1 over Vestdijk, 1 over Binnendito.5141 Ik heb heusch mijn best gedaan en mijn oordeel is eig. geflatteerd, maar zeg dat er niet bij, als je hem het stuk doorzendt. Zend je ook het andere stuk door naar V.? Dank.

Arthur zal ik, van hieruit, een Lebak-man zenden met inscriptie. Als ik het pak maar ontvang! Ik kreeg nl. niets meer. Een boek over Jomini (‘le devin de Napoléon’) dat H. Mayer me zond, het boek van Saks dat jij me liet zenden (is het verzonden? en aangeteekend, zooals je zei 't te zullen laten doen?), een pak bevattende 12 exx. M. v. Leb. van Querido. Alles blijft wèg! Wil je over Saks althans bij H. & W. informeeren? Wààr hebben ze 't geadresseerd? Als ik niet van Binnerts een ex. te leen had gehad, zou ik nù nog niet weten hoe die M.v.L. eruit zag!

Wat heeft de arme Annie? We schrokken erg van je lakonieke opmerking over ‘nog erg zwak’. We wisten van niets, weten nòg van niets. Is 't weer hetzelfde?5142 Arme lieve!

Het allerbeste met jou zelf. Vmdl. krijg je deze pas na thuiskomst uit Engeland. Moge de reis je opgeknapt hebben! Als de N.R.C. me neemt, zien we elkaar binnenkort. Denk eens aan! Edje als Rotterdammur! samen opgesloten met Verdoes.5143 Maar ik màg 't niet weigeren, als ik 't krijg. Ik houd op; later beter. Zoowel Bep als ik - maar ik verdomme nog meer dan Bep! - zijn gewoon dronken van de hitte. Gelukkig dat deze oude ‘garage’ wel wat stinkend, maar koel is. Maar ik kom tot niets behoorlijks, zelfs lezen kost me inspanning. Moet nog wennen. Het beste; steeds je

E.

5141E.M.B., ‘Twee schilders en een wijsgeer’ in de rubriek ‘Kunst en letteren’ (onder andere over S. Vestdijk, Het vijfde zegel) en DP, ‘Kroniek van de poëzie’. In Bataviaasch nieuwsblad van 22 december 1937.
5142Mevrouw Van Schendel had bij verblijf in Nederland regelmatig last van zware astma-aanvallen.
5143Redacteur beeldende kunst van de NRC, met wie Van Vriesland onder veel wrijvingen een redactie-kamer had gedeeld.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie