E. du Perron
aan
J. Greshoff

Tjitjoeroeg, 8 oktober 1937

Tjitjoeroeg, 8 Oct. '37

Beste Jan,

Ik schreef Menno onlangs 2 brieven en jou eergisteren een lange brief, alle 3 per luchtpost4939; maar er is onlangs een vliegtuig verongelukt, waarin misschien een van mijn brieven aan Menno zat. Wil je Menno zeggen dat ik hem heden (maar per gewone post) zend: Mémoires historiques van Mérimée; nogal aardige, wat Huet-achtige stukjes, waar M. misschien nog wat aan hebben kan. Ik las ze om me ‘op gang’ te maken. Daar mijn boekenkisten nu gepakt zijn, en ik Bep met hààr pakkerij toch niet goed helpen kan, heb ik gister en vandaag de eerste blzn. van mijn 1e verhaal v/d Onzekeren geschreven; het gaat over de Van Harens en heet Schandaal in Holland. Ik hoop dat het in jullie oogen niet net zoo'n sof wordt als die scheepsjournaalblzn. enz.4940 Klaar is 't wschl. nog lang niet!

Maar ik schrijf je dit vooral om je te vragen mij dadelijk De Grauwe Vogels (?) te laten zenden, voor 't Bat. Nwsbl. Ik wil weer eens een nieuw stuk schrijven over den Grootmeester.4941

Met al wat je over G.N. schrijft (nu net je briefk. van 9 Sept. weer) accoord. Het is een rotwerk, dat zie ik van hier. Maar je hebt er ‘alle eer’ van. Wat ik je schreef was bedoeld als goede raad, niet als kritiek. Maar ik zie nu dat ik geen rekening hield met extra-vellen, zoodat goede raad nog altijd duur is.

Tot nader. Heel veel hartelijks onder ons allen, steeds je

E.

P.S. Ik lees Les Faux Démétrius van Mérimée. Uitnemend, als ‘kroniek’: soepel, boeiend, enz. Uitgeg. bij Hachette voor 3 frs. (?)

Voortaan dus alles naar: Hotel Papandajan Garoet (Java).

49393287 (1026), 3289 (1027) en 3293.
4940Scheepsjournaal van Arthur Ducroo. Amsterdam [1943] (Vw 5, p. 287-369). Zie Bw TB-DP 4, p. 96, 105-107 e.v.
4941‘De noodlotsidee bij Van Schendel’. In Bataviaasch nieuwsblad van 16 april 1938 (Vw 6, p. 258-263).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie