E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Tjitjoeroeg, 5 oktober 1937

Tjitjoeroeg, 5 Oct. 1937

Beste Adé,

Heb je mijn krabbelbriefkaart uit Tjilatjap ontvangen en British Agent retour? Ik heb aan dit boek goede herinneringen behouden. Gelijk hiermee zend ik je drie moderne detective-boeken, die eig. spelletjes geworden zijn. Eén deel is à la die plaatjes in de Haagsche Post,4932 dus daar kan je je speurzin op botvieren. Ik breng er niets van terecht, en vind dat 't sprekend lijkt op de rekensommetjes van vroeger: ‘Als een boer 2 varkens verkoopt en hij koopt daartegenover 3 geiten...’ die mij nooit iets konden schelen omdat ik aan dien boer al niet geloofde. Maar ik hoop dat het jou meer amuseert. De 2 dossiers van Wheatly zijn in ieder geval wèl amusant; om te zien en om te lezen.

Wij zitten al tusschen de koffers, want denken 12 Oct. a.s. van hier te gaan. Zus Petel trouwt dan in Bandoeng, zoodat we haar onderweg kunnen feliciteeren. Van 13 a.s. af is ons adres dus gewoon: Hotel Papandajan, Garoet.

Schrijf mij eens daarheen, vooral of er kans is dat je komt. We blijven daar tot half December, als de plannen niet veranderen. Wanneer heb je eens 14 dagen vacantie? Kunnen wij daar niet 3 of 4 dagen van gebruiken om samen naar de Zandbaai te gaan?

Veel hartelijks, ook aan Ira, en van Bep, je

E.

4932M. Thomassen, ‘Bent u een goed detective?.’ In Haagsche post van 4 januari 1936 tot en met 31 juli 1937. Het gaat hier om een plaatje met begeleidende tekst, waarbij de lezer het detective-raadsel zelf dient op te lossen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie