E. du Perron
aan
H. Samkalden

Tjitjoeroeg, 13 augustus 19374839

Tjitjoeroeg, Vrijdag.

B.S. - Dank voor stukje,4840 en je hebt natuurlijk gelijk, maar ik zei al: het is volmaakt overbodig buiten de domheid. Dus: voor jou (behalve als amusement.) Voor Verboeket4841 schijnbaar al heel wat minder overbodig. - En bovendien, wat mij zoo ergert is dat voortdurende gezanik over cerebraal en ongevoelig. Gide, die zoolang met het etiket ‘cerebraal’ rondliep, is een van de zuiverste gevoelsmenschen in Europa; om te kunnen schrijven als Vestdijk, als Ter Braak, moet men heel wat gevoeliger zijn (finesse is óók gevoel!) dan Jo Kuller. Wie dit niet... voelt, is een rhinoceros.

In mijn stuk over de Christenen voor 't B.N. kom ik hierop terug. - Ik ga pas 2e helft v. Sept. nr Tjilatjap; hoop je daarvóór dus nog te zien. Als je weer komt, breng dan zooveel verhalen en ontboezemingen mee dat je mijn kletsmachine dichtpraat. Ik reken erop!

Hartelijke groeten van ons 2, je

EdP.

4839Prentbriefkaart: foto van een bronzen lamp, afkomstig uit Lamongan (Museum van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen).
4840Niet achterhaald.
4841Karel Frans Jacob Verboeket (1902-1969), referendaris op de Algemene Secretarie te Batavia.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie