E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Tjitjoeroeg, 12 augustus 19374838

12 Aug. '37.

Beste Adé,

Deze duitsche zwemkampioene, die Minerva schijnt te heeten, komt namens mij bij je informeeren om te vragen hoe het gaat. Ik hoor zoo heelemaal nix van je, dat ik een beetje bang ben voor verdere ravages door malaria. Schrijf even of 't niet waar is. Moet ik je Lockhart's Return to Malaya nog zenden? ik heb het nu hier. Met ons gaat het goed. Ik werk behoorlijk, Bep is iets minder moe. Waar is Ira? Hartelijke groeten van ons 2, een hand v. steeds je

E.

Hoe zijn je plannen? Schrijf!

4838Prentbriefkaart: foto van een gehelmde Minerva (Louvre, Parijs).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie