E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Tjitjoeroeg, 20 juli 1937

Tjitjoeroeg, 20 Juli '37.

Beste Sander,

Hoe ver ben je nu met de herdruk van mijn poëemen?4761 Ik zag ze aangekondigd achterin een ander nr. van de reeks, maar wacht nog steeds op 't werkje zelf.

Wil je mij er een 15 à 20 exx. van zenden? Een paar gebonden, als die er zijn, maar ook niet meer dan een paar; veel geef ik er zelf niet om.

1) Verder kom ik je vragen mij een ex. te willen sturen van Jan Greshoff's Gedichten, die ik bespreken wil voor 't Bataviaasch Nieuwsblad.4762 Wie weet werf ik ook koopers in Indië voor dit zoo populaire werk!
2) Tot slot: wil je gebonden ex. van Bij Gebr. aan Ernst sturen aan:
 
Dr. L.F. Jansen
 
Hôtel des Galeries
 
Batavia?

Bij voorbaat dank. Stuur me uit eigen beweging andere boeken, ter bespreking voor het B.N. Berichten over mezelf geef ik niet vóór ik wat vastigheid heb. Bep acclimatiseert heel heel slecht; ik heb hoogstwschl. met Jan. '38 een baan, maar dan moeten we naar Batavia, wat qua klimaat weer een achteruitgang is. Kortom alles, ook het moreel, is zeer schommelend. En bij jullie? Schrijf eens een paar woorden.

Hartelijke groeten, ook van Bep en aan Greet,

je E.

Mijn adres is doodgewoon: E. du P., Tjitjoeroeg (Java).

4761E. du Perron, Mikrochaos. 2e verm. dr. Maastricht: Stols [1937]. Kaleidoscoop.
4762J. Greshoff, Gedichten 1907-1936 (3e verm. uitg. Maastricht: Stols [1937]) werd door DP besproken in ‘Een mensch van wien men houdt’. In Bataviaasch nieuwsblad van 24 november 1937 (Vw 6, p. 209-213).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie