E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Tjitjoeroeg, 26 juli 1937

Tjitjoeroeg, 26 Juli 1937

Beste Adé,

Vanmorgen kreeg ik het detective-boek,4767 waarvoor dank. Ik heb er geen tijd meer voor, zijnde midden in allerlei werk, maar Bep zal er veel plezier aan hebben. Het gaat anders bar slecht met haar: ze klaagt telkens van ‘zoo moe’ en van ‘pijn’, want ze voelt zich totaal geradbraakt, zegt ze, en veel beroerder na dat ze uit Bandoeng terug is, dan vóór ze erheen ging. Ze is tot niets in staat. Ik hoop ernstig dat dit in orde komt, anders kan het werkelijk niet zoo doorgaan. Morgen ga ik weer met haar naar den dokter in B. zorg.

Ik stuur je gelijk hiermee een nieuw boek over indisch plantersleven. Ga maar niet te veel af op de bulkende reclame die die lul van een Donker ervoor maakt, - het is niet slecht, dat is alles. Wel stukken behoorlijker dan Székely-Lulofs, maar wat mager. Schrijf jij eens hoe je 't vindt. De schrijfster is een ‘indisch meisje’, maar dat is Lulofs ook. Ik schreef er gisteravond een stukje over voor 't Bat. Nwsbl.4768

Hoe is de tocht naar Bantam afgeloopen? Ben je nog in R. betoeng4769 geweest? Heeft Feicko daar vroeger niet een heele tijd gezeten? Was 't niet daar, dat die Mr. Lewis leefde?4770 Dit komt nu pas weer in mij op, gek genoeg! - En Lebak?

Wanneer kom je weer eens hier? Blijf dan wat langer. En ... zie je kans om, als je weer verlof hebt, met mij naar Balekambang4771 te gaan? Liefst vóór Jan. '38. Ik zal wschl. niet zoo lang meer blijven, - tenzij Bep geheel opknapt. Het wordt me hier steeds drukkender.

Groeten aan Ira, als ze bij je is (Waarom laat je haar geen hollandsche lessen geven; daar heeft ze zelf veel aan, in de komende mij hier op Java, en jij misschien ook, als ze bij je blijft.) Is de ‘operatie’ goed afgeloopen?

Hart. groeten van ons 2, steeds je

E.

4767Niet achterhaald.
4768‘De planter in de literatuur’ over B. Vuyk, Duizend eilanden (Utrecht z.j.), verschenen in de serie ‘Voortrekkers’ onder redactie van A. Donker, waarin romans zouden uitkomen die naar het onder andere heette ‘niet beneden het peil der buitenlandsche letteren blijven’.
4769Rangkasbetoeng, hoofdplaats van de afdeling Lebak in de residentie Bantam (West-Java).
4770Mr. Lewis niet achterhaald.
4771Schiereiland aan de zuidkust van Java, gelegen aan de Zandbaai, waar DP als kind had gewoond, toen zijn vader er een rijstpellerij dreef. Zie ook ‘Balekambang, Zandbaai’ in Het land van herkomst, p. 123-139 (Vw 3, p. 133-151).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie