E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Tjitjoeroeg, 26 juli 1937

Beste Freddy,

Nog een commissie waar haast bij is. Ga naar de Bibliotheek, vraag daar: De Dageraad van 1892. Zoek daarin op een portret v. Multatuli. Vraag dan: Multatuli door mevr. Van den Berg van Eysinga-Elias (Meulenhoff). Zie daar tegenover blz. 48 (een portret met puntbaardje). Vergelijk het met het portret in De Dageraad 1892. Is 't hetzelfde4762 schrijf mij dan een briefkaart om me dat te melden en een briefkaart aan Em. Querido om hem te zeggen dat je dit portret voor me opgezocht hebt en dat het valsch is. Dat zegt nl. Mimi Hamminck-Schepel.4763 Zeg erbij (aan Q.) dat het andere portret met de hand aan de wang4764 wel goed is: anders breng je hem misschien in de war. Ik zond hem nl. 2 portretten ter keuze. Kleine keuze, want alle goede portretten zijn van later en hooren dus niet in mijn boek. - Stel nu echter dat het portret in De Dag. een ander is. Schrijf dan aan Q. dat de beide gezonden portretten goed zijn, zoodat hij zelf maar kiezen moet wat hij liever reproduceert.4765 En schrijf mij dan hoe dat portret in de Dag. eruit ziet, want dan ken ik het niet! Kan je er mij dan misschien een foto van bezorgen?

Dit in haast. Excuseer de imperatief. Hart. groeten, je

E.

Dirk v. Hog. Kraspoekol, is er nog niet. Zoodra ik 't heb, antwoord ik je uitvoerig. Schrijf Q. ook dat de Dageraad hier in Indië niet te vinden is en dat ik jou daarom vroeg dit na te kijken.

4766Wil je Rudie zeggen dat het niet meer noodig is moeite te doen voor die Deductiën over Onno Zwier van Haren? Ik heb alles hier gevonden wat ik daarover noodig had. Dank!

4762Het gaat hier om hetzelfde portret (zie Vw 4, p. 665 nr. 3), eerst gepubliceerd in Ter gedachtenis aan Multatuli 1887-19 februari - 1892. Met een onuitgegeven photographisch portret en plaat bij ‘het Gebed van den Onwetende.’ Amsterdam: Vereeniging ‘De Dageraad’ 1892, t.o. titelblad; later ook opgenomen in J. van den Bergh van Eysinga, Multatuli, t.o. p. 48.
4763In Brieven van Multatuli II, p. 150 (vgl. Vw 4, p. 659).
4764Zie Vw 4, p. 665 nr. 1 of 2.
4765In De man van Lebak staat geen portret van Multatuli.
4766Geschreven dwars door de overige tekst, haaks daarop.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie