E. du Perron
aan
J. Greshoff

Tjitjoeroeg, 7 april 1937

Tjitjoeroeg, 7 April 1937.

Beste Jan, Hierbij, bij nadere bedenking, toch een stuk over Multatuli naar aanl. van Julius Pé e. Als ik wachten moet op al die andere boeken, die bovendien toch minder belangrijk zijn, dan duurt het te lang en Pé e is misschien dood (het is al een oud heer!). Stuur mij - ik vroeg ook Menno 't je te vragen - zoo gauw mogelijk Scheepsjournaal en een dubbele4576 proef van Waarom Indië. Ik heb nl. een plan in mijn hoofd voor een boek, waar ik dit voor gebruiken kan, en dat goed worden kan. Als je te lang wacht, gaat de inspiratie misschien voorbij.

Als ik nu later Beversluis, Saks, etc. krijg, maak ik gewoon korte besprekingen voor je. Dit over Pé e is, zooals je zelf wilde, als artikel bedoeld. Wanneer komt Saks uit?

Ik zond Boven-Digoel (stuk erover dan) naar De Groene. Daar is 't, leek me, beter op z'n plaats dan in G.N. Maar als ze 't daar niet willen of al iets erover hebben, dan zal de heer Foppema 't aanjou door-sturen, heb ik hem gevraagd.

Je weet niet half hoe raar 't is, hier in Indië, om over dgl. dingen te schrijven. Tenslotte: wil je koloniseeren of wil je 't niet?4577 't Is een feit dat de ethici hier een hoop hebben bedorven. Dat geeft 'teleurstellingen aan twee kanten', zooals ze zeggen. Met-dat-al is er toch een grondige oneerlijkheid in dit soort boeken.

Tot zoover. Je weet dus wat er komen kan. Hartelijke groeten,

je E.

4576Dubbel onderstreept.
4577Zie Vw 7, p. 309.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie