E. du Perron
aan
J. Greshoff

Tjitjoeroeg, waarschijnlijk tussen 7 en 14 april 1937

Beste Jan, Hierbij een bespreking van het marxistisch geschiedenisboek ‘Indonesië’, dat mij ter bespr. door v.H. en W. werd gezonden, blijkbaar voor G.N. Daar ik mij incompetent voel heb ik D.D. gevraagd het te bespreken.4578 Het pikante van het geval is dat hij zelf voor 't schrijven van een soortgelijk boekje - maar iets meer ‘voor schoolgebruik’ - werd veroordeeld tot 3 maanden hechtenis, nu in appè l omgezet in boete van f 300., terwijl hem zijn lesbevoegdheid is afgenomen. Wil je dat erbij zetten, in een droge voetnoot, dan lijkt mij dat niet ongeschikt. Ik vind de bespreking zelf zeer behoorlijk.

Je E.

4578S.J. Rutgers en A. Huber, Indonesië. Amsterdam 1937; is niet in GN besproken.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie