E. du Perron
aan
H. Mayer

Tjitjoeroeg 28 januari 1937

Tjitjoeroeg, 28 Jan. '37.

Beste Henri,

Kan je me bezorgen: de goedkoopste vorm van het boek van J.B. Meerkerk over Multatuli, maar dan de 2e vermeerderde en herziene druk.4448 Ingenaaid natuurlijk, als dat bestaat. Hier kost het even fl. 4.20, maar dat zal wel gebonden zijn.

Nu nog iets; jij weet zoo van alles. In 1926 is er bij Van Stockum een boek uitgekomen over Lebak en Max Havelaar door twee schavuiten, de heeren De Kock en Valckenier Kips, d.w.z. de eene lijkt mij een volslagen fielt, de ander - die hem heeft ingeleid - meer een idioot.4449 Het boek is de vuilste, lammenadigste aanval op Multatuli die er ooit geschreven is, meen ik; van een zóó schunnig karakter, vol leugens, vol ‘kritiek’ op de intiemste dingen uit zijn leven (en hij was dood), kortom, even stom als infaam. Kan jij mij zeggen, of voor me informeeren, wie dit onedel tweetal precies is. De eene, De Kock, is oud-O.I. ambtenaar (waar? bij het bestuur? of niet eens?); de andere, Valckenier Kips is hoogleeraar (was 't in 1926) aan de Tech-nische Hoogeschool te Delft. Hoogleeraar in wàt? De man schrijft over literatuur als een hulpfrik die voor zijn examen hoofdacte gebakt is. De grap is 10 jaar oud, 11 zelfs, maar je zou me een groot plezier doen met me in te lichten, en vooral of de heeren nog leven. In het laatste geval beloof ik mezelf dat ze eerlang plezier van me zullen hebben.

Dat is dat. Verder is hier alles rustig. Ik werk heel heel hard en dagelijks, eig. van 's morgens tot 's avonds zonder rust. Soms een kleine wandeling. Heen en weer trekken is duur, maar van het Bat. Gen. krijg ik gelukkig hoopen boeken mee, en dat loont de moeite van een reisje naar Batavia. Ik was een paar dagen geleden in Rangkasbetoeng, met het oog op de Multatuli-herdenking in Het Vad. Vandaar dat ik ook zoo tot over de ooren in de Multatuliana zit. Gelijk hiermee gaat mijn artikel naar Menno, maar per vliegpost. Misschien heb jij toch deze brief ook tegen dat het stuk uitkomt (op 19 Februari).

Nu, houd je taai. Hartelijk gegroet door je

E.

Lees dit briefje cum grano salis. Die twee meneeren zijn misschien bovenste beste eerlijke lieden, maar het is ongelooflijk tot welke fielterigheid en intellectueele oneerlijkheid dergelijke brave lieden juist in staat zijn. Alles wordt vies wat ze aanraken.

4448J.B. Meerkerk, Multatuli. 2e, geheel omgew, verb, en uitgebr. dr. Groningen 1912.
4449W.H.W. de Kock, Lebak en de Max Havelaar... Met inl. van J.H. Valckenier Kips. Den Haag: W.P. van Stockum & Zn. 1926. De Kock (1850-1932) was oud-voorzitter van de Algemene Rekenkamer te Batavia. Valckenier Kips (1862-1942) was hoogleraar mijnrecht en arbeidsrecht.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie