E. du Perron
aan
H. Mayer

Tjitjoeroeg 21 januari 1937

21 Jan. '37.

Beste Henri,

Dank voor je brief en veel beste wenschen terug. De menschen schijnen deze wenschen nu wel zeer van noode te hebben; maar rot-zooi is en blijft het, zou je zoo zeggen. Hier in Indië is het ook niet alles.

Ik zoek naar werk, een ‘baan’ - tot dusver met niet veel resultaat. Maar het komt nog wel; hopeloos ziet het er tenminste niet uit.

Van Jan zal je een-en-ander gehoord hebben van ons bestaan hier. Wij wonen op Tjitjoeroeg, zoowat 1½ uur van Batavia, in een voor dit land goed klimaat; wij zijn heelemaal buiten, hebben een prachtig uitzicht op den berg Salak en leven goedkoop, als wij tenminste geen reisjes maken, want dat wordt direct duur. Niet vanwege de treinen, maar omdat in de stad zelf alles per auto of deleman gedaan moet worden, wat erg gauw oploopt. Indië is ingesteld op lieden met eigen auto, en daar hooren wij niet onder.

Met het betalen van de rekening wacht ik ditmaal maar tot er wat meer is. Je krijgt die rekening dan gewoon betaald door de Rotterdamsche Bankvereeniging waar wij nog iets hebben staan. Nu kom ik met allerlei vragen:

1oMijn vrouw zou willen dat je, bv. door bemiddeling van de Times Book Club, een ex. bemachtigde van dat Play in Childhood. Wil je dat doen?

2o Wil je ons bezorgen:

een beknopt boekje over voedingsleer, maar niet duurder dan ± fl. 1.50.

een handboek van moderne biologie,4446 maar ook niet te duur, maximum fl. 2.50.

een boekje van Stekel, Briefe an einer Mutter no II (het eerste hebben we al);

(deze boeken zijn ook desiderata van mijn vrouw; dat over biologie mag duurder zijn, zegt zij, als het heel goed is, misschien kan je ons dat nog even schrijven, haast is er niet bij).

3o voor mij nu: ik zou willen weten of de nieuwe editie van Colenbrander's Koloniale Geschiedenis een bijgewerkte druk is. Anders kan ik op Batavia een ex.gebonden krijgen voor fl. 15. Terwijl jij mij een ingenaaid zou sturen van fl. 12 + porto. Dus graag even nadere preciseering. Of kan je mij ook een 2e h.-ex. bezorgen?

Dat is voorloopig alles. Ik houd je op de hoogte van mijn verplaatsingen, als die zich voor mochten doen. Nu ga ik alleen maar even naar Bantam voor een Lebak-artikel voor de Multatuli-herdenking in Het Vad.; maar over 3 dagen ben ik terug. Maar als het op een ‘baan’ uitloopt, wordt het wschl. toch Batavia, of Buitenzorg of Bandoeng. Dit laatste is een rot-oord.

Nu, houd je goed daarginds en laten we hopen dat de fameuze bom die alsmaar barsten moet, alsmaar niet barst. Dat is slecht voor de zenuwen, maar beter dan gifgas. Wij hier zitten vreeselijk te knijpen voor Dai Nippon. Hartelijk gegroet van ons beiden,

je E.

4446Vgl. 3141 n 3.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie