E. du Perron
aan
H. Marsman

Parijs, 24 september 1936

Parijs, 24 Sept. '36.

Beste Henny,

Dank voor je uitvoerig schrijven. Je vraagt weer een heeleboel dingen. Ziehier (het rijtje af):

1. In géén geval je verzen en kritisch proza in één deel! Een boek van 100 blzn. voor verzen is dik genoeg. En je proza kan wel 300 blzn. worden; maar vooral: ernaast.
2. Slauerhoff: dit lafhartige mispunt wreekt zich op zijn vrienden over zijn eigen mislukkingen. Ik ben er zeker van dat hij au fond woedend is dat ik met Bep toch nog ‘geslaagd’ ben en dat wij een kind hebben, in tegenstelling met wat hij met Darja terechtgebracht heeft. Ik vind deze meneer Slauerhoff een verwerpelijke ròtvent, van wien ik niet meer wil hooren praten. Als ik hem nog eens ontmoet, hoop ik dat hij gezond zal zijn, en niet alleen maar een kaduke scheepsdokter die zich piraat waant als nu. Ik zal hem dan mondeling precies vertellen wat ik van hem denk, pour peu qu'il y tienne. In ieder geval is het - ziek of niet - een lage schoft; basta.
3. Veranderingen van Ducroo zal ik je mondeling zeggen, als we elkaar in Brussel terugzien. Vmdl. zal dit begin October plaats hebben. Als jullie dan nog bij de Greshoffs zijn, is dat voor ons toch best, want wij kregen juist een uitnoodiging van mijn ‘tante’ de Sturler om bij haar te logeeren, wat we nu maar zullen aannemen. - Bericht uit Indië heb ik niet meer, maar is ook niet noodig.
4. Mijn Casanova is ingepakt, maar ik stuur je een keuze, getiteld Amours, niet goed maar ook niet slecht; geeft in ieder geval een idee. Goede picareske romans zijn: Lazarillo de Tormes van Hurtado de Mendoza, en vooral Don Pablo van Quevedo y Villegas. Van dit laatste stuur ik je een voortreffelijke vertaling (van Rosny, Revue Blanche, nu uitverkocht en zeldzaam); neem het als aandenken en wees er zuinig op! Verder is héél goed L'Histoire Comique de Francion van Charles Sorel, maar dan vooral in de eerste lezing, die alleen in een heele dure uitgave te krijgen is (bij Jean Fort). De bewerking die hij op lateren leeftijd maakte, en die erg ‘verzacht’ is, vind je in een gewone Garnier-editie. Gil Blas kan je ook lezen, maar is eig. toch al 2e-rangs.
5. Fragmenten van Vreede liever in Brussel.
6. Ik stuur je ook nog een vertaling van Sallustius, voor mijn smaak beter dan Caesar. - De titel van Byron's brieven en uitgever weet ik nu niet meer, want het boek is ingepakt. Dit uit Indië dus.

Je droom is zeer mooi en voor 95% waar. Ik corrigeerde het meest in de laatste 100 pagina's, inderdaad. (Maar veel van wat jij geschrapt wilde hebben, kon ik niet schrappen.4366 Bijgekomen is er niets, behalve wat je al las.) De oude senator is bekort, maar behouden4367; dit laatste o.a. op speciaal verzoek van Cola Debrot. Van Vlaardingen is er totaal uit; de erfenis èrg bekort.4368

Nu, mondeling meer. Hartelijk vooruit gegroet - met Rina en van Bepje - door je

E.

P.S. - Ik heb hier het officieele rapport van de Kamenev-Zinovjev-conspiratie + proces.4369 Ignobel.

4366Marsman zou veel in de Indische herinneringen willen schrappen.
4367Zie Het land van herkomst. Amsterdam 1935, p. 398-400 (Vw 3, p. 443-445).
4368Vgl. Het land van herkomst. Amsterdam 1935, p. 211-218 en Vw 3, p. 234-239 (‘Practische zetten’). Voor Van Vlaardingen stond H.L. Timmers Verhoeven model.
4369Als eerste van de zgn. zuiveringsprocessen werd van 19 tot 24 augustus 1936 te Moskou het proces gehouden tegen o.a. G. Zinovjev en L.B. Kamenev, die op 25 augustus terechtgesteld werden. DP besprak het officiële verslag, Le procès du Centre terroriste Trotskiste-Zinoviéviste, in GN 36 (1938) 2 (februari), p. 189-190 (Vw 5, p. 265-266).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie