E. du Perron
aan
G.O. Tissing

Parijs, 20 september 1936

Parijs, 20 Sept. '36.

Beste Adé,

Nog een briefje, dat Ferdy je zal doorzenden, omdat ik het op deze manier in één envelop kon doen met mijn bericht van aankomen aan hem.

De kwestie is deze: dat Bep er heelemaal niet tegenop ziet om met petroleumlampen te zitten (voorloopig), maar wel ontzettend bang is voor vuiligheid. Zij verbeeldt zich dat die Tina4360 een vreeselijke slons kan zijn, dat het huis overal vuil kan zijn, vol beesten, enz. Wil je er dus voor zorgen dat die Tina keurig voor den dag komt (als dat niet al haar natuurlijke staat is), en dat de boel er vooral proper uitziet? Als de meubels oud zijn en de boel wat verveloos eruit ziet, kan Bep daar best tegen; maar ik noem haar soms ‘hygienomaan’, en met de ideeën die in Europa nu eenmaal over Indië heerschen, vooral op het punt van hygiëne, is ze nu dus wel extra bang. Ik heb ook aan Erna hierover geschreven, maar ik reken op jou: spaar desnoods verf en licht, maar geef het heele huis 2 × een bad en zoonoodig de huishoudster!

Ik hoop van harte dat alles nu niet tegenvalt met onze plannen van dicht bij elkaar wonen, en dat wij niet gedwongen zullen zijn spoedig weer weg te gaan. Als het erop aankomt is Bep absoluut niet lastig, maar af en toe krijgt ze zoo'n angstaanvalletje. Hoe dan ook, laat het haar op dit gebied nu reusachtig meevallen. (Dat die Tina een slons is, denk ik geen oogenblik!)

En wat de meubels betreft, ze mogen gerust oud zijn, maar als ze bepaald uit elkaar vallen, laat ze dan eerst wat opkalefateren. Zou je ook willen zorgen voor 2 lange stoelen in den tuin; als die er niet zijn, koop ze dan bij Weiss,4361 al die dingen verrekenen we samen wel, zoodra ik er ben.

Nu, old man, dank voor alle moeite en doe wat je kan om je in de plaats te denken van een ‘hollandsche huisvrouw’ (wat Bep niet eens is!). Een flinke poot vooruit, en tot ziens.

Je E.

Veel hartelijke groeten ook van Bep!

P.S. - Ik zal aan Ferdy uit Singapore telegrafeeren met welke K.P.M.-boot wij aankomen en wanneer.

4360De eigenaresse van het plantershuis bij Rantjasoeni.
4361Bandoengs meubelmagazijn en vendukantoor.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie