E. du Perron
aan
H. Marsman

Parijs, 6 oktober 1936

Parijs, Dinsdagavond.

Beste Henny,

Op dit mooie papier (van het café de Flore) kom ikje aankondigen dat er een snoezig klein boekje bestaat, wschl. pas bij Kröner uitgekomen, in hetzelfde zakformaat waarin jij Burckhardt hebt, getiteld Die Vorsokratiker en bevattende alle fragmenten, met inl. van Wilhelm Capelle. Is dit niet nog beter dan het boek van Burnett? De vertaling zal wel goed zijn; je verstaat beter duitsch dan fransch, après tout; en zoowel formaat als uitgave zijn véél aardiger. Het kost hier 23 frs., dus 1 franc goedkooper dan Burnett bij Payot.4374 Je zult het in Brussel ook wel kunnen krijgen (bestellen).

Vanmorgen kreeg ik een brief van Jany, dat het met Slauerhoff vrijwel afgeloopen was. De brief was van Zondagavond; de dood werd voor Maandagochtend verwacht - een beetje sinister, want Darja zou in den nacht even komen en Maandag weer weggaan, en Jany dacht: hij ook. Het was een erg zielig beeld dat Jany mij ervan gaf, en ik moet zeggen dat ik er den heelen dag van onder den indruk ben. Jammer dat hij het zóó ver moest brengen met mij, in de vernieling. Hij sterft nu althans wel heelemaal als een poète maudit, later dan Corbière en Laforgue, maar in hetzelfde levensjaar als Rimbaud: 37.

Ik hoop dat het voor ons beter afloopt. Maar God weet met wat voor een einde wij elkaar ook nog kunnen verrassen: het schijnt toch vrij gemakkelijk te gaan.

Schrijf nog eens hierheen, ook of jullie wat gevonden hebt. Vraag ook Jan me nog wat te schrijven. Ik antwoord nog behoorlijk, vóór ik wegga.

Je E.

P.S. Heb je Jean de Sturler dien sleutel nog gegeven? Dank!

P.P.S. O ja, ik kreeg van een heer, die blijkbaar Jan kent, verzoek om satyrische verzen en/of proza. Ik gaf hem haastig wat aanwijzingen, maar noemde o.a. een onuitgegeven verweer (tegen de lezing-'Van Duinkerken) over Forum's verscheiden. Het ms. is bij Jan (als hij het tenminste niet heeft weggemaakt), maar mòcht die man het willen hebben en Jan het terugvinden, zeg hem dan dat hij eerst alles schrapt wat daarin staat over Slauerhoff (nl. over dat interview met Ritter).4375 Dat kan er nu natuurlijk niet meer bij. - Het verweer (antwoord) is in punten. Misschien vervalt er dan een punt. Laat Jan de nummering dan bijwerken.

Dit alles in haast: ik heb eigenlijk absoluut het hoofd er niet naar om een beetje behoorlijk te schrijven. Help me dus wat op gang, als je schrijft.

4374Niet achterhaald.
4375‘Bij J. Slauerhoff’. In Nederlandsche Bibliographie 80 (1935-1936) 4 (mei 1935), p. 84-85. Slauerhoff zei n.a.v. zijn breuk met Forum: ‘Men wil daar bij Forum “de cultuur van de persoonlijkheid”. - Maar ik vind in het werk van de menschen die daar publiceeren die persoonlijkheid eerder onbeduidend dan sterk. - Zij zijn zeer genuanceerd, maar weinig geprononceerd.’
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie