E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 24 september 1936

Beste Jan,

Daarnet krijg ik een brief van Henny, dat ze tegen 29 Sept. bij jullie denken te logeeren. Ongeveer gelijktijdig kwam een brief van tante de Sturler, dat wij bij haar terecht kunnen. Daar jij nu ook Gans en Besnard hebt, kreeg of krijgen zult, is het misschien beter om het, wat ons betreft, op tante te houden. Wij zien elkaar natuurlijk tòch voortdurend, dus....

Ik schrijf gelijk hiermee aan tante de St.4364

Verdere dingen mondeling. Van Holkema en Warendorf kreeg ik fl. 80. vooruitbetaling op Godius,4365 wat mij in deze dagen al zéér goed te pas komt. Ik ben voortdurend gejacht, eindig nu dus maar.

Hartelijk je E.

In haast.

Parijs, 24 Sept. '36.

4364Deze brief aan mevr. A.E. de Sturler-Verstege is niet teruggevonden.
4365‘... E poi muori’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie