E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 8 juli 1936

Parijs, Woensdag.

Beste Jan,

Dank voor je brief en de uitvoerige lijst. Natuurlijk zien we elkaar nog, als je 3 Sept. in Brussel bent. Misschien vragen we je zelfs nog om na 15 October voor een maand een gemeubeld appartement voor ons te zoeken, bv. in Tervueren. Daarna dan nog 14 dagen in Holland, als we ± 1 December weggaan.

Nu dit nog: zou je het zoo kunnen schikken dat E poi muori in 2 stukken verschijnt, in Oct. en Nov. bijv.? Of als je het per se compleet wilt plaatsen en de blocnote die maand vervalt, zet dan in het volgende nr. twee porties blocnote. Anders kom ik heelemaal niet meer uit met mijn ‘administratie’.

Ik heb mijn porties nu zoo ingedeeld dat ik per maand 6 blzn. in Gr. Ned. heb; dat maakt dan 15 pop per maand voor die arme Simone; ce n'est pas le Diable! - Maar deze maand heb ik nog maar 5 blzn. en nu wou ik erg graag er een 6e bij hebben, vooral nu E poi m. zoo lang wordt opgeschoven. Ik schreef hierover naar Went, maar misschien maak jij het nr. op, dat is natuurlijk nog beter. Ik heb 3 redenen voor deze blzij: 1. dat ik best een rijksdaalder meer wil verdienen (ik kreeg nu al maand op maand fl. 12,50); 2o. dat het opruimen van één blzij copy meer mij erg goed uitkomt met mijn ‘administratie’; 3o. dat ik op deze blzij een notitie wil zetten over Dekker (Maurits), die in mijn copy voor de V. Bl. ‘gecensureerd’ is door Vic van Vriesland en B. Stroman, omdat... de heeren het niet met mij eens waren! Daar het een notitie betreft van 7 regels, heb ik gevraagd mij die omgaand terug te sturen; maar ik stel er nu een zekere eer in, dit stukje ‘contant’ elders te publiceeren.

Voilà; wil je het noodige doen - of toelaten - voor deze kleine wijziging?

Schrijf nog een paar woordjes uit Brussel. Wat een energiekeling ben je om nog even naar Luxemburg te gaan! ik geloof niet dat ik je dat zou nadoen. Over Indië mondeling meer, en alvast heel veel prettigs toegewenscht voor Portugal.

Steeds hartelijk je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie