E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 11 juli 1936

Parijs, Zaterdagochtend.

Beste Jan,

Mooi, dat je dat nog hebt kunnen opknappen. Wat E poi m. betreft, je kan dat, wat mij betreft, plaatsen wanneer je wilt; mijn ‘administratie’ (die ook de jouwe is, in dit geval) betreft de blocnotes. Ik wou je nl. bij mijn vertrek de heeleboel in enveloppes geven, dus ook over heel 1937. Als ik in Indië ben, zal ik me aan heel andere dingen wijden en is deze notitiereeks afgeloopen; maar ik wou het jou zoo gemakkelijk mogelijk maken, en liefst had ik dan ook (met het oog op Simone's maandgeldje) dat in die reeks niet ‘getornd’ werd. Vandaar dat ik je telkens weer vraag hoe het dan moet met dat verhaal. D.w.z. of de blocnote dan wèg moet*

Overigens zal ik je in Sept. wschl. voorschot vragen op dat verhaal; ik kan dat geld nl. beter hier gebruiken als we moeten pakken en zoo, dan in Indië. Maar dat gaat misschien wel? Voor mijn part plaats je dat verhaal pas in 1937!

Ik wist niet dat Gans zoo'n haremhouder was. Hij scharrelde hier met een arabische intellectueele, zoodat het haast nog treffender was dan een fransch-duitsche verzoening, maar de dame was pokdalig. - Verder is Gans inderdaad, hoewel ook een tikje mythomaan, erg aardig en vooral eerlijk.

Veel plezier bij je vriend met de unspeakable naam! En goede reis, als je niet meer schrijft voor de 15e. Ik zal je de Graffiti van de V. Bl. graag direct sturen, maar het zou mij verwonderen als ze dan al ‘uit’ waren.

Ik heb Went gisteren de copy voor die 6e blzij al gestuurd, dus dat is in orde. Over den heer Dekker heb ik mij nu ‘nader uitgesproken’. Het zal wel een geschikte vent zijn, maar zijn interview in D.G.W., waar ik door geïnspireerd werd, stonk van de ratéïgheid. En hij haat Menno. Hartelijk je

E.

Men kan hier foto's koopen (75 centimes elk, het eene is niet duurder dan het andere) van de kolonel en van Blum. Wil ik ze je sturen?

*Dat stuurt nl. dan mijn heele enveloppen-serie met de maanden erop in de war. En dat is dan de manier om weer een envelop te laten wegraken.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie