E. du Perron
aan
C. van Wessem

Parijs, 9 juli 1936

Parijs, 7 Juli '36.

Beste Constant,

Het is zoo goed als zeker dat ik ± 15 Nov. of 1 Dec. a.s. naar Indië ga. (Ik hoop tegen dien tijd in Holland ook van jou afscheid te nemen). Is het, met het oog daarop, mogelijk mijn Graffiti voordien te laten verschijnen: in October bv.? Ik zou dat wel zeer op prijs stel-len. Laat even hooren wannèèr je zelf besloten had het bundeltje te laten verschijnen, misschien komt dit heel goed uit met mijn - bijna ‘ultiem’ - verlangen!

En verder?...

Hartelijke groeten van je

E.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie